Oorlogsslachtoffers Nederlandse koopvaardij en visserij

Van 1939 tot het einde van de oorlog in mei 1945 zijn vele vissers en opvarenden van de koopvaardij omgekomen. Ook na WO II tot het heden zijn er nog velen omgekomen door mijnen of projectielen die opgevist werden.

In het boek "Oorlogsstorm over zee en havens IJMUIDEN 1939-1946" heeft Ger van Burg lijsten opgenomen met vaartuigen die verloren zijn gegaan tussen 1939 en 1945. Er zijn geen namen van slachtoffers vermeld. Schepen met registratie IJmuiden, 87 slachtoffers, registratie Katwijk 26 slachtoffers en registratie Scheveningen 38 slachtoffers. Totaal 151 slachtoffers. Dit is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen volledige lijst. De oorlogsgravenstichting heeft de namen geregistreed van schepen met registratie IJmuiden 36, Katwijk 1 en Scheveningen 29 namen van slachtoffers. Verder onderzoek is noodzakelijk om de gehele groep slachtoffers te kunnen vermelden en zo recht te doen.