Rijksduiters, Duitse burgers in de IJmond.

In Nederland en ook in de IJmond waren veel Duitse burgers (vaak aangeduid als Rijksduitsers) werkzaam bij bedrijven zoals Hoogovens. Door hun specifieke kennis van het Hoogovenproces waren zij gewilde arbeidskrachten die vaak met hun gezin naar de IJmond zijn verhuisd. 

Vaak al ver vóór 1933 vestigden zij zich in ons land om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Na het Verdrag van Versailles, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, verging het Duitsland economisch steeds slechter, daarom zocht men naar banen. In Nederland waren die onder meer te vinden in de mijnbouw en in de industrieën. Sommige Rijksduitsers namen hun familie mee, anderen gingen alleen en trouwden met Nederlandse vrouwen of mannen en stichtten hier hun gezin. Een aantal van hen schaamden zich toen Hitler aan de macht kwam en zochten hier in Nederland aansluiting met het verzet. Bron: De andere kant van de Tweede Wereldoorlog.

Na de oorlog stelde de Nederlandse regering zich tot doel in Nederland wonende Duitsers het land uit te zetten. Deze operatie werde "Operatie Black Tulip" genoemd. Van de 17.000 Rijksduitsers zijn er uiteindelijk 3.691 uit Nederland gedeporteerd.Op 26 juli 1951 werd de staat van oorlog met Duitsland beëindigd en waren Duitsers niet langer vijand van de staat.

Bron: Wikipedia.    Zie ook de documentaire "Black Tulip" uitgezonden in de serie Andere Tijden.

 

Bekende Beverwijkse Rijksduitsers zijn de families Mahlberg en Rettig. Rond 1920 verhuisden deze families uit Dortmund naar Vlaardingen waar hun zoon August Rettig op 22-11-1922 huwde met Paula Mahlberg. In 1923 woonde het jonge echtpaar in Wijk aan Zee. Hun zoon Rolf werd in 1926 in Dortmund geboren, maar hun dochter Margot werd in 1929 weer in Wijk aan Zee en Duin geboren. In de oorlogsjaren woonde August aan de Tulpenlaan nr 14 (nu Creutzberglaan 202) en werkte als Kraandrijver bij Hoogovens. In de oorlog had hij zich aangesloten bij het verzet. Na de oorlog werd hij teruggestuurd naar Duitsland, echter, een van zijn vrienden van het verzet sprong op de motorfiets en wist de colonne bij de Afsluitdijk in te halen. Hij nam August mee terug naar Beverwijk waar hij is blijven wonen. Zijn zoon Rolf Rettig doorliep de MULO aan de Duinwijklaan in de oorlog. Na de oorlog haalde hij zijn brevet als telegrafist. In 1968 kreeg ik les van de heer Rolf Rettig die cursusleider was bij Scheveningen Radio op het 2e Sluiseiland te IJmuiden. Ik heb  Rolf ervaren als een zeer aangenaam en rechtvaardig cursusleider. 

 

Onderstaande Rijksduitsers kwamen om bij bombardementen op de Hoogovens te Velsen/IJmuiden.