Velsen Joodse gemeenschap

Ook in Velsen woonde een aantal Joden voor korter of langer tijd. Daarnaast probeerden vele Joden Nederland te verlaten toen de Duitsers ons land binnenvielen. Ook werd aan vele Joden een onderduikadres verschaft in Velsen met wisselend succes.

Er is geen aanwijsbaar monument voor de Joodse gemeenschap van Velsen.

Er liggen 15 Stolperstenen voor de weggevoerde en vermoorde meisjes van Huize Dina.