Beverwijk Kibboets 1935-'38

 

In de 30'er jaren waren er meerdere plaatsen in Nederland waar Joodse jongeren opgeleid konden worden om naar Palestina te mogen uitreizen. Een Palestina-certificaat was daarvoor noozakelijk.

Kibboets Franeker, periode 1934 - 1941. Zie "Kibboets in de klei"

Kibboets Laag-Keppel, periode 1941 - 1943.

Haverim in Loosdrecht, periode 1941 - 1942.

Werkdorp Wieringen, periode 1934 - 1941.  Zie "Duitse oorlogskinderen in Nederland"

Voor een volledige lijst verwijs ik naar het boek "Kibboets Beverwijk" van Saskia Sluiter.

 

Voor de Kibboets Beverwijk zijn twee locaties en twee periodes te onderscheiden.

Van september 1935 tot maart 1938 was de kibboets gesitueerd aan de Kanaalweg 75 te Beverwijk. In maart 1938 werd de Kibboets verlaten en het pand aan de Kanaalweg werd vanaf zomer 1938 bewoond door het echtpaar Petrus Albertus van Vuuren en Anna Agatha Heijnen, gehuwd Beverwijk 02-06-1938.

De tweede periode in het pand Gildenlaan 1 te Velsen-Noord vangt aan begin 1939 en duurt tot de gedwongen ontruiming in maart 1942.

De geschiedenis van Kibboets Beverwijk kunt u nalezen in het gelijknamige boek dat op woensdag 6 november 2019 gepresenteerd werd door schrijfster Saskia Sluiter. Het boek is te bestellen via www.boekenbestellen.nl

 

Op deze website worden alle bewoners opgenomen van beide periodes en locaties. Allen waren slachtoffer van het nazi-regiem.

De namen van de 19 bewoners die tot nu toe bekend zijn van de eerste periode aan de Kanaalweg 75 Beverwijk zijn: