Persbericht 6 februari 2015 "vergeten monumenten"

Cor Bart 6 feb 2015

Geachte Redacties,

Gaarne uw aandacht voor het onderstaande
Zoals bekend zijn veel oorlogsslachtoffers van de IJmond buiten Uitgeest, Heemskerk, Velsen en Beverwijk gevallen.
Donderdag 5 februari was het precies 70 jaar geleden dat Velsenaar Bertus Courbois en vier Beverwijkers, Toon Kok, Siem van Duin, Antoon Valk en Eduard van Heulen als represaille in Amersfoort gefusilleerd werden.
Zie voor meer info:  http://oorlogsslachtoffersijmond.nl/categorie/33/barchman-wuytierslaan-42-amersfoort
Mevrouw Annemiek Littlejohn uit Amersfoort organiseerde donderdag 5 februari een korte herdenkingsplechtigheid ter plaatse. Dit was de eerste keer na de onthulling van de plaquette dat er een herdenking georganiseerd werd. Het bestuur van de Stichting 16 april 1944 heeft deze herdenking bijgewoond en de graven op begraafplaats Rusthof bezocht. Zie bijgaande foto's en artikel uit de Amersfoortse Courant.

Op 12 maart 1945 is het 70 jaar geleden dat Jan Pleeging, Reinier Pletting en Jan Semeins als represaille in het Weteringplantsoen in Amsterdam werden gefusilleerd.
Zie voor meer info: http://oorlogsslachtoffersijmond.nl/categorie/34/weteringplantsoen-amsterdam
Het Amsterdams 4 en 5 mei comité organiseert geen aparte herdenking op 12 maart.  De Stichting 16 april 1944 neemt het voortouw en organiseert zelf een herdenking in het Weteringplantsoen. Daarvoor roepen zij familieleden, de bewoners van het Jan Pleeginghof, het Reinier Plettinghof en het Jan Semeinshof en overige belangstellenden op om zich aan te melden via e-mail  info@razziabeverwijk.nl of telefonisch op 0251 - 243 000.

Ook in de IJmond zijn oorlogsmonumenten geplaatst die in de vergetelheid zijn geraakt.
- In de hal van de voormalige Bisschoppelijke Kweekschol hangt een monument voor de 17 omgekomen ex-leerlingen van de kweekschool.
- Op het terrein van van Crown van Gelder in Velsen-Noord staat een monument voor de 18 gevallen medewerkers van van Gelder & Zonen.
- In de Hal van het station Haarlem hangen de plaquettes ter herinnering aan de 5 gevallen spoorweg medewerkers uit Velsen.
- In het Rode Kruisziekenhuis werd in 1954 een plaquette onthuld ter herinnering aan Dokter Büller. Deze plaquette is verplaatst, onbekend waarheen.

Er zijn vast nog veel meer vergeten oorlogsmonumenten in Uitgeest, Heemskerk, Velsen en Beverwijk. De manen en vrouwen die door deze monumenten herinnerd worden mogen niet in vergetelheid blijven. Daarom roept de Stichting 16 april 1944 iedereen op om de vergeten monumenten en de verhalen van mannen en vrouwen te melden via e-mail  info@razziabeverwijk.nl of telefonisch op 0251 - 243 000.

Meer informatie treft u aan op de in aanbouw zijnde website www.oorlogsslachtoffersijmond.nl

Tot zover ons persbericht,
Met vriendelijke groet
Het bestuur van de Stichting 16 april 1944
Mary Duinmeijer, Horst Heydenreich en Cor Bart