Meer dan 1.000 oorlogsslachtoffers op deze website

Cor Bart 28 apr 2020

Op 28 april 2020, zijn we met het vastleggen van alle oorlosslachtoffers van de IJmond de 1.000 gepasseerd.

Het betreft oorlogsslachtoffers die in de IJmond gevallen zijn en oorlogsslachtoffers uit de IJmond die elders op de wereld gevallen zijn inclusief vliegtuigbemanningen die op land of in zee voor de IJmond gevallen zijn. De IJmond betreft in dit geval de IJmond van 1940-1945 dus Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

We streven zo veel als mogelijk "volledigheid" na maar zijn ons zeer bewust van het feit dat dat onmogelijk is. Niet alleen vermelding van de naam maar het verhaal wat de slachtoffers overkomen is met een foto en zo mogelijk documenten die het verhaal onderbouwen zijn welkome aanvullingen.

- onder "Categorieën" treft u de verschillende groepen slachtoffers aan.

- onder "Herdacht met Straatnaam" alle naar een oorlogsslachtoffer vernoemde straten in de IJmond

- onder "Joodse families Beverwijk" de Holocaust slachtoffers van enige Beverwijkse families.

- onder "Namen toegevoegd" de lijsten met namen die sinds februari 2015 zijn toegevoegd.

- onder "Plaatsen" treft u de naam van het slachtoffer aan die geboren werd, woonachtig was, gevallen is of die op een monument in die plaats staat. "Noordzee" toegvoegd voor de in zee voor de IJmond neergestortte vliegtuigen.

- onder "Monument" treft u de monumenten aan in de verschillende plaatsen inclusief de gesneuvelde geallieerden en de herdenkingsstenen die in de IJmond gelegd zijn.