Cornelis Jacobus van den Berg

hart

Een persoon heeft Cornelis Jacobus van den Berg in het hart gesloten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Cornelis Jacobus van den Berg
Voornaam Cor
Achternaam van den Berg
Beroep Onderwijzer, Reserve Kapitein
Geboortedatum 11 mei 1897
Geboorteplaats Bloemendaal
Overlijdensplaats Delft
Overlijdensdatum vrijdag 10 mei 1940
Begraafplaats Rhenen, Militair Ereveld Grebbeberg 6 A 10

 

 

 

Cor van den Berg. Bron www.ogs.nl

 

 

 

Op 12-05-1912, één dag na zijn 15e verjaardag, werd Cor ingeschreven in het bevolkingsregister van Beverwijk als Kwekeling. Hij kwam van Bloemendaal en werd ondergebracht in de speciale woningen die gebouwd waren aan de Kees Delfsweg en de Romerkerkweg om Kwekelingen te huisvesten bij katholieke families.

In het militieregister van Amsterdam werd op 25-04-1916 vermeld: "Leerling 4e klas Bisschoppelijke Kweekschool voor onderwijzers" en "Vrijgesteld".

In het Haarlems Dagblad van 28-08-1922 lezen we dat C.J. van den Berg wonende te Nieuw-Vennep benoemd is tot onderwijzer aan de RK-school te Beverwijk. De enige RK-scholen waren de St. Bavoschool voor jongens aan de Hobbesteeg en de H. Agathaschool voor meisjes aan de Peperstraat. Een jaar later, op 03-08-1923 behaalt Cor zijn Hoofdacte.

Op 15-01-1925 meldt hij zich aan als onderwijzer (hij werkt nog in Beverwijk) bij de Gouverneur Generaal van Nederlands-Indië, maar nog diezelfde maand trekt hij de aanmelding in. Of het er mee te maken heeft is niet duidelijk maar op de ambtelijke notitie is vermeld dat Cor een voorgenomen huwelijk heeft met Anastasia Maria Houtbraken uit Schiedam. Dat voorgenomen huwelijk gaat niet door. Volgens de persoonskaart van zijn ouders verhuist Cor op 24-02-1925 naar Beverwijk. Op 04-06-1925 treedt hij te Amsterdam in het huwelijk met Catharina Panse. Hun dochter Rinie wordt daar op 11-11-1927 geboren.

Afgaande op de informatie op de Persoonskaart van Catharina Panse werd Cor in de zomer van 1932 benoemd tot onderwijzer aan de RK-ULO voor jongens aan de Tweebaksmarkt in Leeuwarden. Het gezin woonde Schrans 88b te Huizum (sinds 01-01-1944 onderdeel van Leeuwarden)

Cor is Reserve Kapitein bij de Landmacht en wordt waarschijnlijk tijdens de mobilisatie opgeroepen en wordt ingedeeld bij het 6-3-Dep.Bat. (6e compagnie van het 3e Depot Bataljon Infanterie) Hij sneuvelt op 10-05-1940 te Delft.

Op 21-05-1940 werd de gezongen requimmis opgedragen in de St. Johannes de Doperkerk te Huizum. Een dag later verhuist Catharina met haar dochter naar Den Haag.

 

 

 

Zie voor een verslag van de depot bataljons in delft.

Zie de website van de oorlogsgravenstichting www.ogs.nl

Zijn naam is vermeld op de plaquette in de hal van de Bisschoppelijk Kweekschool aan de Baanstraat in Beverwijk.

 

Genealogische gegevens.

Cor huwde Amsterdam 04-06-1925 Catharina Panse, geboren Amsterdam 05-08-1900, overleden Amsterdam 15-03-1990. Dochter van Jacobus Jan Panse en Engelina Catharina Meijer.

De ouders van Cor zijn Jacob van den Berg, geboren Smallingerland 14-08-1859, overleden Amsterdam 19-01-1932. Huwde Bloemendaal 23-08-1893 Bertha Kors, geboren Schoten 31-10-1869, overleden Amsterdam 12-01-1951.