Cornelis Adriaan van der Laan

Voornaam Aad
Achternaam van der Laan
Beroep Onderwijzer
Geboortedatum 17 juni 1902
Geboorteplaats Wormerveer
Overlijdensplaats Indonesië, onbekend.
Overlijdensdatum zondag 1 januari 1950
Begraafplaats Onbekend, buiten de erevelden

 

Zijn naam komt voor op de plaquette in de hal van de Bisschoppelijk Kweekschool aan de Baanstraat in Beverwijk.

 

 

 

Ook de oorlogsgravenstichting heeft geen informatie. Het is niet bekend of en zo ja wanneer Cornelis Adrianus van der Laan officieel overleden is verklaard door de minister van Justitie. De datum 1-1-1950 als mogelijke datum van deze verklaring opgenomen.

Onderstaand bericht is uit het Nieuws van de dag van 24 augustus 1938. Er is geen informatie van later datum.

19380824 Nws vdDag NedIndië CAvdLaan.jpg

 

Documenten betreffende (Aad) Cornelis Adrianus van der Laan geboren 17 juni 1902 te Wormerveer en zijn vrouw Bertha Cornelia Koelemeij geboren Velsen 15 oktober 1909. Op de info van www.gahetna.nl vanaf 1 januari 1929 wordt rechts ook zijn huwelijk vermeld. Zijn geboortedatum 2 juni is onjuist dat is 17 juni.

Laan CAJ van der info gahetna nl.jpg

 

1928-12-28 Het huwelijk is voltrokken te Velsen.

1929-01-03 Het echterpaar van der Laan–Koelemeij vertrekt met de Johan de Witt uit Amsterdam naar Tandjong Priok.

1929-07-05 De Indische Courant: benoeming C.A. van der Laan onderwijzer tweede klasse van Poerworedjo naar Madioen. 

1932-07-04 Nieuws van den Dag Nederlandsch Indië: Burgerlijke stand van Batavia onder “Vestigingen:”  C.A. van der Laan Van Heutszboulevard 30 p. 

1934-04-18 Burgerlijke stand Mr. Cornelis C.A. van der Laan Heveaweg 11.

1934-06-27 Bataviaasch Nieuwsblad Duitsch L.O. C.a. van der Laan.

1934-10-26 Bredase Courant: Benoemingen en besluiten van het Departement van Onderwijs en Eeredienst. Acht maanden verlof naar Europa C.A. van der Laan te Meester Cornelis, met 2 juli 1935.

1934-11-09 Nws vdDag Ned Indië. Burgerlijkse Stand Mr. Cornelis.  C.A. van der Laan naar Bat-C Malabarweg No. 73.

1935-07-02 Soerabaijasch Handelsblad: Vertrek op 3 juli 1935 de Baloeran van Batavia naar Amsterdam met aan boord C.A. van der Laan.  Geen vermelding van zijn echtgenote B.C. Koelemeij.

1937-07-15 De Maasbode: Examens C.A. van der Laan geslaagd voor Hoogduitsch M.O. A.

1937-07-17 Nws vdDag Ned.Indië: Vertrek Sibajak op 3 juli 1937 van Rotterdam naar Tandjong Priok. Eta 5 augustus 1937.

1937-08-11 Nws vdDag nedIndië:  C.A. van der Laan Belast met de waarnemeing der betrekking van leeraar en ter bschikking gesteld van de Zuster Ursulinen te Batavia. C.A. van der Laan, ambetaan b.w. dienst uit Europa teruggekeerd.

1938-07-18 Benoemd tot MULO onderwijzer aan de Gouvernements MULO te Jogjakarta.

1938-08-24 Nieuws van den Dag Nederlandsch Indië: plaatst aan de Gouvernements mulo-school te Malang instede van de gelijksoortige school te Jogjakarta, de mulo-onderwijzer C.A. van der Laan.

 

Genealogische gegevens.

Aad huwde Velsen 27-12-1928 Bertha Cornelia Koelemeij, geboren Velsen 15-10-1909. Dochter van Cornelis Koelemeij en Gerdina Maria Barbara Huurdeman.

De ouders van Aad zijn Cornelis van der Laan, geboren Assendelft 10-05-1874, overleden Velsen 15-04-1953. Huwde Beverwijk 1900-07-19 Alida van Zutphen, geboren Beverwijk 30-05-1875, overleden Beverwijk 02-02-1951.