Cornelis Adriaan van der Laan

hart

Herdenk Cornelis Adriaan van der Laan door hem in uw hart te sluiten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Voornaam Aad
Achternaam van der Laan
Beroep Onderwijzer
Geboortedatum 17 juni 1902
Geboorteplaats Wormerveer
Overlijdensplaats Maoek, nu Mauk, deel van Bandoeng Nederlands-Indië.
Overlijdensdatum zondag 8 maart 1942
Begraafplaats Onbekend, buiten de erevelden

 

 

 

De overlijdensdatum en overlijdensplaats zijn overgenomen van de Persoonskaart van zijn vrouw Bertha Cornelia Koelemeij.

 

 

Op 4 decembeer 1902, Aad was amper een half jaar, verhuisde het gezin Van der Laan van Wormerveer naar Nieuwstraat 12 te Beverwijk. Vader Cornelis werkte als sigarenmaker en later werd hij caféhouder op hetzelfde adres.

Circa 16 jaar oud volgde Aad de opleiding tot onderwijzer aan de Bisschoppelijke Kweekschool. In het Haarlems Dagblad van 16 april 1921 is vermeld dat 8 leerlingen geslaagd zijn voor Acte Examens L.

In augustus 1923 slaagde Aad voor de akte Engels L.O.

Zover is na te gaan gaf hij les op een lagere school in Velsen. Na hun huwelijk in Velsen op 27-12-1928 vertrekt het echtpaar naar Nederlands-Indië op 01-01-1929.

 

Documenten betreffende (Aad) Cornelis Adriaan van der Laan geboren 17 juni 1902 te Wormerveer en zijn vrouw Bertha Cornelia Koelemeij geboren Velsen 15 oktober 1909. Op de info van www.gahetna.nl vanaf 1 januari 1929 wordt rechts ook zijn huwelijk vermeld. Zijn geboortedatum 2 juni is onjuist dat is 17 juni.

Laan CAJ van der info gahetna nl.jpg

 

1928-12-28 Het huwelijk is voltrokken te Velsen.

1929-01-01 Het echterpaar van der Laan–Koelemeij vertrekt met de Johan de Witt uit Amsterdam naar Tandjong Priok.

1929-07-05 De Indische Courant: benoeming C.A. van der Laan onderwijzer tweede klasse van Poerworedjo naar Madioen. 

1932-07-04 Nieuws van den Dag Nederlandsch Indië: Burgerlijke stand van Batavia onder “Vestigingen:”  C.A. van der Laan Van Heutszboulevard 30 p. 

1934-04-18 Burgerlijke stand van de plaats "Meester Cornelis" C.A. van der Laan Heveaweg 11.

1934-06-27 Bataviaasch Nieuwsblad: Duitsch L.O. C.A. van der Laan.

1934-10-26 Bredase Courant: Benoemingen en besluiten van het Departement van Onderwijs en Eeredienst. Acht maanden verlof naar Europa C.A. van der Laan te Meester Cornelis, met 2 juli 1935.

1934-11-09 Nws vdDag Ned Indië: Burgerlijkse Stand Mr. Cornelis.  C.A. van der Laan naar Bat-C Malabarweg No. 73.

1935-07-02 Soerabaijasch Handelsblad: Vertrek op 3 juli 1935 de Baloeran van Batavia naar Amsterdam met aan boord C.A. van der Laan.  Geen vermelding van zijn echtgenote B.C. Koelemeij.

1937-07-15 De Maasbode: Examens C.A. van der Laan geslaagd voor Hoogduitsch M.O. A.

1937-07-17 Nws vdDag Ned.Indië: Vertrek Sibajak op 3 juli 1937 van Rotterdam naar Tandjong Priok. Eta 5 augustus 1937.

1937-08-11 Nws vdDag nedIndië:  C.A. van der Laan Belast met de waarnemeing der betrekking van leeraar en ter bschikking gesteld van de Zuster Ursulinen te Batavia. C.A. van der Laan, ambtenaar b.w. dienst uit Europa teruggekeerd.

1938-07-18 Benoemd tot MULO onderwijzer aan de Gouvernements MULO te Jogjakarta.

1938-08-24 Nieuws van den Dag Nederlandsch Indië: plaatst aan de Gouvernements mulo-school te Malang instede van de gelijksoortige school te Jogjakarta, de mulo-onderwijzer C.A. van der Laan.
Onderstaand bericht is uit het Nieuws van de dag van 24 augustus 1938. Er is geen informatie van later datum.

19380824 Nws vdDag NedIndië CAvdLaan.jpg

 

In het Nationaal Archief zijn enkele documenten aangetroffen van het ministerie van Uniezaken en Overzeese gebiedsdelen waaruit blijkt dat Aad Sergeant bij de Landstorm voorheen KNIL was. Hij behoorde tot de groep "onverzoenlijken" NSB'ers die kort voor het uitbreken van de oorlog tegen de Japanners geïnterneerd werd in Ngawi op Oost-Java. Sindsdien ontbrak ieder spoor.

Op de uitdraai van de Persoonslijst van Bertha Koelemeij uit de Gemeentelijke BasisAdministratie, die bewaard wordt bij het Centraal Bureau voor Genealogie, is vermeld dat Aad van der Laan op 8 maart 1942 is overleden in Maoek Nederlands-Indië.

Maoek wordt nu Mauk genoemd en daarmee wordt waarschijnlijk een wijk van het huidige Bandung bedoeld. Dat is aannemelijk omdat Aad op 8 maart 1942 overleed, de dag dat Bandung in handen van de Jappen viel.

Het is aannemelijk dat Bertha en haar zoon Ruud geïnterneerd zijn geweest in de Jappenkampen. Bertha wordt op 14-03-1946 weer ingeschreven in Nederland. Zij gaat met haar zoon Ruud in Oudewater wonen. Bron: persoonslijst CBG.

 

Twee van zijn klasgenoten, Antoon Flaat en Leen van der werf zijn ook naar Nederlands-Indië gegaan als onderwijzer. Antoon kwam om bij de torpedering van de Suez Maru op 29-11-1943. Leen van der Werf overleed op Ambon op 12-03-1942.

 

 

Op de website van de oorlogsgravenstichting www.ogs.nl   was alleen de naam van Aad vermeld. Nadat ik aanvullende informatie stuurde is zijn naam direct verwijderd met als reden dat hij lid was van de "Onverzoenlijken" die als NSB'ers worden bestempeld.


Zijn naam is vermeld op de plaquette in de hal van de Bisschoppelijk Kweekschool aan de Baanstraat in Beverwijk.

 

 

Genealogische gegevens.

Aad huwde Velsen 27-12-1928 Bertha Cornelia Koelemeij, geboren Velsen 15-10-1909, overleden Oudewater 06-07-1995. Dochter van Cornelis Koelemeij en Gerdina Maria Barbara Huurdeman.
Hun zoon Ruud wordt geboren op 15-06-1937 in Amsterdam, tijdens hun verlof in Nederland.

De ouders van Aad zijn Cornelis van der Laan, geboren Assendelft 10-05-1874, overleden Velsen 15-04-1953. Huwde Beverwijk 19-07-1900 Alida van Zutphen, geboren Beverwijk 30-05-1875, overleden Beverwijk 02-02-1951.