Cornelis Adriaan van der Laan

hart

Herdenk Cornelis Adriaan van der Laan door hem in uw hart te sluiten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Voornaam Aad
Achternaam van der Laan
Beroep Onderwijzer
Geboortedatum 17 juni 1902
Geboorteplaats Wormerveer
Overlijdensplaats Indonesië, onbekend.
Overlijdensdatum zondag 1 januari 1950
Begraafplaats Onbekend, buiten de erevelden

 

 

 

 

 

Circa 15 jaar oud kwam Aad naar Beverwijk om de opleiding tot onderwijzer aan de Bisschoppelijke Kweekschool te volgen. In het Haarlems Dagblad van 16 april 1921 is vermeld dat 8 leerlingen geslaagd zijn voor Acte Examens L. Twee van zijn klasgenoten, Antoon Flaat en Leen van der werf zijn ook naar Nederlands-Indië gegaan als onderwijzer. Antoon kwam om bij de torpedering van de Suez Maru op 29-11-1943. Leen van der Werf overleed op Ambon op 12-03-1942.

die ook naar Nederlands-Indië is gegaan als onderwijzer. Ook Antoon is omgekomen tijdens de Japanse bezetting.

 

De oorlogsgravenstichting heeft geen informatie over Aad. Het is niet bekend of en zo ja wanneer Cornelis Adriaan van der Laan officieel overleden is verklaard door de minister van Justitie. De datum 1-1-1950 als mogelijke datum van deze verklaring opgenomen.

Onderstaand bericht is uit het Nieuws van de dag van 24 augustus 1938. Er is geen informatie van later datum.

19380824 Nws vdDag NedIndië CAvdLaan.jpg

 

Documenten betreffende (Aad) Cornelis Adriaan van der Laan geboren 17 juni 1902 te Wormerveer en zijn vrouw Bertha Cornelia Koelemeij geboren Velsen 15 oktober 1909. Op de info van www.gahetna.nl vanaf 1 januari 1929 wordt rechts ook zijn huwelijk vermeld. Zijn geboortedatum 2 juni is onjuist dat is 17 juni.

Laan CAJ van der info gahetna nl.jpg

 

1928-12-28 Het huwelijk is voltrokken te Velsen.

1929-01-03 Het echterpaar van der Laan–Koelemeij vertrekt met de Johan de Witt uit Amsterdam naar Tandjong Priok.

1929-07-05 De Indische Courant: benoeming C.A. van der Laan onderwijzer tweede klasse van Poerworedjo naar Madioen. 

1932-07-04 Nieuws van den Dag Nederlandsch Indië: Burgerlijke stand van Batavia onder “Vestigingen:”  C.A. van der Laan Van Heutszboulevard 30 p. 

1934-04-18 Burgerlijke stand van de plaats "Meester Cornelis" C.A. van der Laan Heveaweg 11.

1934-06-27 Bataviaasch Nieuwsblad: Duitsch L.O. C.A. van der Laan.

1934-10-26 Bredase Courant: Benoemingen en besluiten van het Departement van Onderwijs en Eeredienst. Acht maanden verlof naar Europa C.A. van der Laan te Meester Cornelis, met 2 juli 1935.

1934-11-09 Nws vdDag Ned Indië: Burgerlijkse Stand Mr. Cornelis.  C.A. van der Laan naar Bat-C Malabarweg No. 73.

1935-07-02 Soerabaijasch Handelsblad: Vertrek op 3 juli 1935 de Baloeran van Batavia naar Amsterdam met aan boord C.A. van der Laan.  Geen vermelding van zijn echtgenote B.C. Koelemeij.

1937-07-15 De Maasbode: Examens C.A. van der Laan geslaagd voor Hoogduitsch M.O. A.

1937-07-17 Nws vdDag Ned.Indië: Vertrek Sibajak op 3 juli 1937 van Rotterdam naar Tandjong Priok. Eta 5 augustus 1937.

1937-08-11 Nws vdDag nedIndië:  C.A. van der Laan Belast met de waarnemeing der betrekking van leeraar en ter bschikking gesteld van de Zuster Ursulinen te Batavia. C.A. van der Laan, ambtenaar b.w. dienst uit Europa teruggekeerd.

1938-07-18 Benoemd tot MULO onderwijzer aan de Gouvernements MULO te Jogjakarta.

1938-08-24 Nieuws van den Dag Nederlandsch Indië: plaatst aan de Gouvernements mulo-school te Malang instede van de gelijksoortige school te Jogjakarta, de mulo-onderwijzer C.A. van der Laan.

 

Zie ook de website van de oorlogsgravenstichting www.ogs.nl  Bij hen is niets over Aad bekend.

Zijn naam is vermeld op de plaquette in de hal van de Bisschoppelijk Kweekschool aan de Baanstraat in Beverwijk.

 

Genealogische gegevens.

Aad huwde Velsen 27-12-1928 Bertha Cornelia Koelemeij, geboren Velsen 15-10-1909. Dochter van Cornelis Koelemeij en Gerdina Maria Barbara Huurdeman.

De ouders van Aad zijn Cornelis van der Laan, geboren Assendelft 10-05-1874, overleden Velsen 15-04-1953. Huwde Beverwijk 19-07-1900 Alida van Zutphen, geboren Beverwijk 30-05-1875, overleden Beverwijk 02-02-1951.