Cornelis Josephus Maria Janssen Schmidt

hart

Herdenk Cornelis Josephus Maria Janssen Schmidt door hem in uw hart te sluiten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Cornelis Josephus Maria Janssen Schmidt
Voornaam Cornelis
Achternaam Janssen Schmidt
Beroep Onderwijzer. Res. 2e Luitenant 4-Gr Prinses Irene
Geboortedatum 23 juni 1923
Geboorteplaats Schoten, nu gemeente Haarlem
Overlijdensplaats Plamongan bij Semarang
Overlijdensdatum zaterdag 26 juli 1947
Begraafplaats Semarang, Nederlands Ereveld Candi

 

 

 

Geslaagd! Bron Haarlemsche Courant van 25-06-1943.

Bidprentje bron www.ogs.nl

 

 

Cornelis is geboren in 1923 in Schoten (op 1 mei 1927 samengevoegd met Haarlem). Rond zijn 15e kwam Cornelis naar Beverwijk om de 4-jarige opleiding tot onderwijzer te volgen aan de Bisschoppelijke Kweekschool. De Tweede Wereldoorlog brak uit tijdens zijn studie. Toch rondde hij zijn opleiding met goed gevolg in 1943 af.

Afgaande op de tekst op het bidprente heeft Cornelis in WO II in het verzet gezeten en heeft hij zich na de oorlog gemeld als vrijwilliger voor Nederlands-Indië.

De Nederlandse troepenopbouw in Indonesië ging stap voor stap. Ten tijde van de 1e grote operatie, de zogeheten Eerste Politionele Actie (juli – augustus 1947), waren er 2 bataljons van het regiment op Java gelegerd. Dat waren 3 GRPI en 4 GRPI. Deze afkorting staat voor: 4e Garderegiment Prinses Irene.

Cornelis vertrok op 04-06-1947 op het M.S. Tabinta vanuit Amsterdam naar Semarang waar hij op 04-07-1947 debarkeerde. Het bataljon waar hij toe behoorde was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting '46. Als enig bataljon van de 4e Infanterie Brigade debarkeerde het te Semarang. De rest van de Brigade voer door naar Oost-Java. Het bataljon werd toegevoegd aan het Territoriaal Troepen commando Midden-Java, onder bevel van Cdt. T-brigade en ingezet aan het oostfront. Tijdens de 1e politionele actie, op 24 en 25 juli 1947, kreeg het bataljon hier enkele felle aanvallen te verduren die met succes werden afgeslagen. Daarna bezette het bataljon, op 26 juli samen met 1-RS Mranggen. Hierna ging de opmars verder en werden Goeboeg, Demak en Karangtengah bezet. Na de actie werd het bataljon gelegerd ten oosten van Semarang met o.a. posten te Plamongan, Poerwosari, Goenoengsari en Kebon Batoer. Bron van het bovenstaade www.indie-1945-1950.nl

In de dagbladen van 02-08-1947 werd de eerste verlieslijst opgenomen:
2de It. C. J. M. Jansen Schmidt, legerno. 230623011 van 4 Reg. Prinses Irene, afkomstig uit Haarlem.

 

Zie de website van de oorlogsgravenstichting www.ogs.nl

Zijn naam komt voor op de plaquette in de hal van de Bisschoppelijk Kweekschool aan de Baanstraat in Beverwijk.

 

 

Genealogische gegevens.

Cornelis was ongehuwd.

De ouders van Cornelis zijn Hendricus Johannes Maria Janssen Schmidt, geboren Haarlem 15-08-1882, overleden Middelharnis 08-03-1935. Huwde Beverwijk 07-09-1916 Johanna Catharina Mul, geboren Beverwijk 04-02-1893, overleden na 1957.

Cornelis werd in 1923 geboren in Schoten. Zijn broer J.J.M. werd in december 1932 geboren in Voorburg. Vader overleed in 1935 in Middelharnis twerwijl hij in Haarlem woonde. De aangifte van zijn overlijden werd 3 dagen later gedaan door Johannes Koevoets, beambte bij de Rotterdamsche Tramweg Maatschappij. Weduwe Mul woonde volgens Adresboek Haarlem 1936 Rijksstraatweg 332 Haarlem.