Laurens Johannes Büller

hart

7 personen hebben Laurens Johannes Büller in hun hart gesloten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Laurens Johannes Büller
Voornaam Ren
Achternaam Büller
Beroep Geneesheer directeur, Chirurg, Vrouwenarts.
Geboortedatum 18 september 1880
Geboorteplaats 's-Hertogenbosch
Overlijdensplaats Beverwijk, Vondellaan 22
Overlijdensdatum zondag 9 april 1944
Begraafplaats Beverwijk Duinrust

 

 

Het graf van Dr. Büller op Duinrust te Beverwijk.

 

 

 

Kleindochter Agaath vertelde 31-01-2021 "De voornaam van Dr. Büller is Ren"

 

Uit het boek "Een straatje om in Beverwijk" van Jan van der Linden.

Büllerlaan: Officiële straatnaam bij raadsbesluit van 8 maart 1962.
Laurens Johannes Büller werd geboren op 18 september 1880 te 's Hertogenbosch en overleed op 9 april 1944 te Beverwijk. Sinds 23 oktober 1926 was hij verbonden als chirurg aan het Rode Kruisziekenhuis te Beverwijk.Hoewel hij zelf niet actief was in het verzet, was zijn politieke voorkeur en hulp aan het verzet niet onbekend. Nadat het verzet in maart en begin april 1944 enkele geslaagde aanslagen had gepleegd op mensen, die met de Duitse bezetter collaboreerden, ondernam de SD (Sicherheitsdienst) een tegenactie, de zogenaamde Silbertanne-moorden. SD-agenten in burger belden bij "goed bekendstaande Nederlanders" aan, en schoten hen zonder vorm van proces neer in de deuropening. Dit gebeurde ook bij dokter Büller;twee Nederlandse SD-agenten uit Amsterdam, belden 's avonds aan bij zijn woning aan de Vondellaan 22. Nadat hij in de deuropening was verschenen, vuurden zij enkele schoten op hem af en overleed hij ter plaatse. Toen op 4 mei 1949 het Beverwijkse oorlogsmonument aan het Westerhoutplein werd onthuld, geschiedde dat door de weduwe van dokter Büller, bij wijze van eerbetoon aan haar man.

Bron: "Een straatje om in Beverwijk" van Jan van der Linden.


Vondellaan 22, het huis waar Dr. Büller doodgeschoten is is afgebroken. Er ligt nu een parkeerplaats voor het ziekenhuis.

In het voorterrein van het ziekenhuis was een plaquette ter nagedachtenis van Dr. Büller aangebracht. Helaas is deze plaquette niet meer zichtbaar na de plaatsing van de fietsenstalling op het voorterrein. Heeft u informatie over deze plaquette wilt u dit dan mailen aan C. Bart via info@razziabeverwijk.nl


Dr. Büller is vermeld op het Hoogovenmonument aan de Wenckebachstraat te Velsen-Noord.

Voor de plek waar het woonhuis van Dr. Büller stond aan de Vondellaan 22 is op 16 april 2014 een Stolpersteen gelegd.

 

Voor info over het Hoogovenmonument zie: Hoogovenmonument.

Terug naar de 69 namen op het Hoogoven monument Wenckebachstraat Velsen-Noord.

 

Er is over Dokter L.J. Büller weinig bekend. Na grondig speurwerk op Internet is de onderstaande biografie van hem samengesteld.

Gezin: Laurens Johannes Büller is geboren aan de Breede Haven Wijk B nummer 182 te 's-Hertogenbosch op 18 september 1880 te 03:30 uur. .Vader Johannes Büller geboren 15-04-1847 te Gorinchem. Gehuwd 05-09-1872 te Gorinchem met Engelina Catharina Petronella Roth, geboren 19-03-1846 te Gorinchem. Zijn vader was werkzaam bij de Staatsspoorwegen. Dat verklaart de vele verhuizingen die de familie Büller gemaakt heeft. (van Groninchem naar Brummen, Barendrecht, Breda, Zwolle, Eindhoven, Groningen, Den Bosch, Utrecht en Amsterdam 1892).Het gezin bestond naast de ouders uit 7 dochters en 2 zonen.

De familie verhuisde op 7 juni 1892 naar de Spaarndammerstraat 27 in Amsterdam. Via Spaarndammerstraat 46 II hoog, Jacob Catskade 9 I hoog uiteindelijk naar de Da Costastraat 19 II hoog (bron gezinskaarten Amsterdam).

Studie: Het is aannemlijk dat L.J. Büller het gymnasium in Amsterdam met goed gevolg doorlopen heeft. In september 1899 werd hij 19 en in oktober 1899 legde hij zijn 1e natuurkundig examen met goed gevolg af aan de Universiteit van Amsterdam. (bron: Nieuws van den Dag van 20 oktober 1899).

In juni 1901 legde hij zijn 2e natuurkundig examen met goed gevolg af aan de Universiteit van Amsterdam. (bron: Algemeen Handelsblad vrijdag 21 juni 1901).

Bij de Marine: Op 18 oktober 1905 vertrok de 25-jarige arts L.J. Buller uit Amsterdam naar Den Helder. Hij verbleef in Pension Volmer aan de Weststraat 104. (Bron: gezinskaart Amsterdam 1872 Buller x Roth). De inschrijving in het bevolkingsregister van Den Helder vermeldt dat hij bij de Marine werkte als Officier van gezondheid 2e klasse, Korporaal. Hij monsterde op 9 februari 1906 aan op de Zeehond, een patrouillevaartuig voor de Noordzee.

In januari 1907 reist Laurens aan boord van de s.s. Koningin Wilhelmina van de Maatschappij Nederland met gezagvoerder P. Ouwehand, vanuit Genua naar Batavia (het huidige Jakarta). In het Algemeen Handelsblad van 22 juli 1907 wordt vermeld dat Laurens overgeplaatst is van de „ Hr. Ms. Tromp" naar de „Hr. Ms. Koningin Wilhelmina der Nederlanden", als officier van gezondheid 2e kl.

Van eind 1912 tot mei 1913 werkt hij vanaf de "Hr. Ms. Gelderland" in de zogenaamde “Rode Kruis Ambulance" in Constantinopel (Istanbul) tijdens de eerste Balkanoorlog. Hij wordt daarvoor onderscheiden in de orde van de Médjidié van Turkije. Ook van het Nederlandse Rode Kruis ontvangt hij een medaille.

1913 LJ Büller HR MS Gelderland.jpg

Bron: www.geheugenvannederland.nl en de scriptie van Bas Plaatsman: De Nederlandse Rode Kruis ambulance in het Osmaanse Rijk ten tijde van de Eerste Balkanoorlog (1912-1913), universiteit van Utrecht 2007.

In het Haarlemsch Dagblad van 2 mei 1914 lezen we dat de officier van gezondheid 2e kl. L.J. Buller zich bereid heeft verklaard ter beschikking te worden gesteld van den Gouverneur-Generaal van Ned.-Indië om bij de pestbestrijding werkzaam te zijn. Met ingang van 18 maart 1915 wordt hij van zijn terbeschikkingstelling ontheven. (Bron: Nieuws van den dag van 19 maart 1915).

Een toekomstige „eenzame post." In ons blad van 13 Maart j.l. wezen wij er op, dat in het corps van geneesheeren in dienst der pest-bestrijding werkzaam, sedert het optreden van Dr. van Gorkom een geest is gevaren, die niet bijster geschikt is om de zware taak naar behooren te volvoeren. Dr. S. Citroen gaat dezer dagen terug naar de marine, dr. F. J. Hilterman, die zich voor één jaar had verbonden, keert na het verstrijken van den termijn zijner verbintenis, haastig naar Nederland terug.
Dr. L. J. Buller, de man die in Nederland als marine-officier zoo hartelijk en herhaaldelijk zijne collega's opwekte om naar Java te gaan en daar de pest te bestrijden, ging zelf ook naar Java, kreeg in no time ruzie met den pest-dictator en zal, naar een correspondent van het Soer. Hand.bld. destijds meedeelde, nu de Ministers Pleyte en Rambonnet persoonlijk en grondig inlichten omtrent zijne ervaringen. Wij schreven toen naar aanleiding van zooveel mutatie: „Dr. van Gorkom reoganiseert op deze wijze net zoolang, tot de boel tot één wanhopige desorganisatie is verworden. Als de onder hem werkende medici, die óók mensch zijn, so zu sagen, na hem slechts enkele weken te hebben „genoten", de een voor, de ander na, schuw hun biezen pakken, dan zal er over een jaar, vreezen wij, niet bijster veel meer over zijn gebleven om te reorganiseeren..."
Onze vrees is niet ongegrond gebleken. De N. Soer. Cour. toch weet thans te melden, dat alle pestdoktoren in de Residentie Soerabaja na afloop van hun éénjarige verbintenis ontslag zullen nemen!... Dr. v. Gorkom's dictatorschap gaat gelijken op de macht van een Generaal zonder leger. Hij houdt ten leste alleen de ratten nog over!

In juli 1915 is hij weer terug in Nederland. Hij schrijft zich op 16 juli 1915 in in het bevolkingsregister van Den Helder als Ongehuwd met Beroep Officier van gezondheid, wonende Hoofdgracht 8 dan H. Deldentweg, Loodsgracht 9 en Dijkstraat 49. Hij kwam van Madioen op Java (nu Madiun).

Huwelijk: Op 5 oktober 1915 te Zeist huwt Laurens Johannes Büller Gezina Alberta van der Wal geboren te Westzaan op 20 december 1893. Het gezin wordt gezegend met vier dochters en 2 zonen. 

Uit de overlijdensadvertentie van zijn moeder ECP Roth blijkt dat hij op 28 november 1916 woonachtig was op Da Costastraat 19 ii hoog te Amsterdam. Werkzaam bij de Koninklijke Marine als Officier van Gezondheid.

Huisarts: Op 17 mei 1919 vertrekt de familie Büller uit den Helder naar Leeuwarden. Ze gaan wonen aan de Willemskade 1 te Leeuwarden. Dr. Büller is daar huisarts.

Mijnarts: Dr. Büller wordt na enige jaren huisarts geweest te zijn mijnarts bij de mijn Hendrik in Brunssum. In 1921 wordt hun zoon Frans te Brunssum geboren. Frans overlijdt op 26 maart 1924 te Brunssum, oud 2,5 jaar.

Op 1 augustus 1924 wordt hij benoemd tot mijnarts in algemene dienst bij de Staatsmijnen in Limburg te Heerlen.

Chirurg en gynaecoloog bij het RKZ in Beverwijk. Op 23 oktober 1926 wordt hij benoemd tot Chirurg bij het RKZ. Volgens het Haarlemsch Dagblad vestigde Dr. Büller zich half december 1926 in Beverwijk.Op 21 september 1927 werd het Roode Kruis Ziekenhuis door Prins Hendrik geopend.

1927 Prins Hendrik Burg vLinschoten en Dr Büller opening RKZ.jpg

Bron: Beeldbank museum Kennemerland. Met bolhoed Prins Hendrik. Links van hem burgemeester Strick van Linschoten. Tweede persoon van links in het zwart gekleed en met hoed in de hand dokter L.J. Büller.

Volgens mevr. Bart-Leuring, geboren in 1918 liep haar moeder, Jacoba Kaandorp 1878-1971 weg met Dr. Büller. De enorme drukte bij zijn begrafenis is hier een stille getuige van.

In de overlijdensadvertentie voor Dr. Büller heeft de familie de spreuk "Lux Vincit" opgenomen.Betekenis: Het licht overwint

Büller LJ bron Kent u ze nog de Beverwijkers 400.jpg

Bron: Wie kent ze nog de Beverwijkers?