Johannes Jacobus Twisk

hart

8 personen hebben Johannes Jacobus Twisk in hun hart gesloten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Johannes Jacobus Twisk
Voornaam Jan
Achternaam Twisk
Beroep Landarbeider. Soldaat 4-GRPI
Geboortedatum 25 augustus 1927
Geboorteplaats Castricum
Overlijdensplaats Blitar
Overlijdensdatum dinsdag 21 december 1948
Begraafplaats Ereveld Kembang Kuning Surabaya, vak BB nr. 63.

 

 

 

Foto van Jan Twisk. Bron   www.ogs.nl

 

 

 

Jack Kooistra schrijft over Jan Twisk in zijn boek "Laatste bericht", Landmacht op blz. 366: Dienstplichtig soldaat, legernummer 270825067, van het 4e GardeRegiment Prinses Irene. Hij kwam om het leven bij een carriërongeval.

 

Het onderstaade ook ontleed aan de informatie op de website van de oorlogsgravenstichting aangevuld met de informatie die in de kranten uit die tijd te vinden is.

Jan was dienstplichtig soldaat van de lichting 1927. Hij werd met vele anderen aangewezen voor de Politionele-acties in Nederlands-Indië. Hij kon niet gelijk met zijn bataljon van de Prinses Irene Brigade aar Nederlands-Indië vertrekken omdat hij een blindedarmontsteking kreeg waarvoor hij geopereerd moest worden.

Het 4e GardeRegiment Prinses Irene vertrok op 04-06-1947 op het motorschip Tabinta vanuit Amsterdam naar Nederlands-Indië. Jan vertrok eerst op 30-07-1947 met het stoomschip Volendam van de Holland Amerika Lijn met 2.000 manschappen vanuit Rotterdam naar Nederlands-Indië.

De Nederlandse troepenopbouw in Indonesië ging stap voor stap. Ten tijde van de 1e grote operatie, de zogeheten Eerste Politionele Actie (juli – augustus 1947), waren er 2 bataljons van het regiment op Java gelegerd. Dat waren 3 GRPI en 4 GRPI. Deze afkorting staat voor: 4e Garderegiment Prinses Irene.

De zeereis ging niet van een leien dakje. De Nederlandse militaire acties om Nederlands-Indië te behouden voor Nederland werden internationaal niet gewaardeerd. De zender "Voice of free Indonesia" riep de havenarbeiders langs de route op om de Volendam te boycotten. Dat gebeurde in Port-Said. In de kranten van 11-08-1947 lezen we "Toen zondag het Nederlandse stoomschip „Volendam". dat met militairen ter aflossing op weg is naar Indonesië, de haven van Port Said wilde binnenvaren, versperde volgens een United Press-bericht een aantal Egyptische havenarbeiders en studenten in kleine bootjes de haveningang. Zie verder het HaarlemsDagblad.

Op 28-08-1947 lezen we in de IJmuider Courant:  Paratyphus B. aan boord van de „Volendam"  110 jongens zijn besmet en ziek waarvan 20 ernstig. Op 29-08-1947 komt de „Volendam" aan in Tandjong Priok, de haven van Batavia. Een soldaat bleek aan boord overleden te zijn. De 2.000 manschappen moesten 6 weken in quarantaine in kamp Twee te Tjililitan en een gedeelte in de voormalige kazerne van het 14e bataljon in Buitenzorg bij Batavia.

Medio oktober keerde Jan terug bij het 4e GardeRegiment dat sinds 13 september in de sector Perning lag. Bron: www.indie-1945-1950.nl

In "De Vaandeldrager" nrs 127, 128 en 129 is een artikel opgenomen geschreven door Patrick Wulp over Jan Twisk. Klik in de inhoudsopgave van De Vaandeldrager op het artikel met de naam "Jan Twisk 1927-1948"

"De Vaandeldrager nr 127"    "De Vaandeldrager nr 128"     "De Vaandeldrager nr 129"

 

In het gastenboek van deze website op 30 juli 2020 het onderstaande bericht van Patrick Wulp.
Jan Twisk was een vriend van mijn vader Freek Wulp. Ik heb het hele verhaal uitgezocht wat er precies is gebeurd in Indonesië toen. Heb gelukkig nog dienstkameraden van hem gesproken die samen met hem diende in Indonesië toen. Het hele verhaal komt in het 3e deel van Castricum en Bakkum in de 2e wereldoorlog van John Heideman.  

 

Jan is omgekomen bij een ongeluk met een Brencarriër. Hij heeft de twijfelachtige eer dat hij de enige Castricummer is die niet terugkeerde van de Politionele-acties in Nederlands-Indië.

 

Zie ook de website van de oorlogsgravenstichting     www.ogs.nl

 

 

Genealogische gegevens.

De werkgroep OudCastricum heeft in haar jaarboek 1987 de genealogie van de familie Twisk opgenomen. Het onderstaande is daar uit overgenomen, zie blz. 39.

Johannes Jacobus was ongehuwd.

De ouders van Johannes zijn Hendrik Twisk , geboren 16-06-1897,   veehouder, landbouwer, woont eerst in boerderij Johanna's Hof, later op de Bleumerweg, is vele jaren raadslid, overleden 19-08-1979. Huwde Heerhugowaard  16-05-1922   Dieuwertje Schouten, geboren  Hoogwoud 01-10-1896, overleden  Amsterdam 02-11-1971.

Kinderen uit dit huwelijk zijn:

1 Wilhelmus J. geb. op 10 okt. 1923, landbouwer, we-thouder woont te Biddinghuizen, geh. met Afra M. Kuijs.

2 Cornelis J. geb. op 29 april 1925, chef expeditie lino-leumfabriek, heeft sigarenzaak in Lim-men, geh. met Johanna M. de Goede.

3 Johannes J. geb. op 25 aug. 1927, verongelukt in Indo-nesië op 21 dec. 1948.

4 Agatha C. geb. op 28 maart 1929, woont van Haer-lemlaan, geh. met Nicolaas P. Portegies, directeur drogisterijen.

5 Afra J. geb. op 9 sept. 1930, woont te Limmen, geh. met Johannes Bruijns, bodemkundi-ge en taxateur

6 Petronella H. geb. op 6 sept. 1932, woont Sifriedstraat, geh. metNicolaas Zonneveld, timmerman.

7 Petrus H. geb. op 10 juli 1935, veehouder, heeft kampeerboerderij, woont Bleumerweg, geh. met Maria G. Castricum.

8 Hendrikus W. geb. op 12 dec. 1936, aannemer, woont van Haerlemlaan, geh. met Catharina D. Kaptein.

9 Evelina Th.J.S. geb. op 14 okt. 1938, woont te IJmuiden, geh. met Johannes M. van Assema, drogist.