Dirk Sluis

hart

Herdenk Dirk Sluis door hem in uw hart te sluiten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Dirk Sluis
Voornaam
Achternaam Sluis
Beroep Kapitein 3-I-10 R.I.
Geboortedatum 26 april 1902
Geboorteplaats Uitgeest
Overlijdensplaats Rhenen
Overlijdensdatum maandag 13 mei 1940
Begraafplaats Rhenen, militair ereveld.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  Dirk Sluis. Bron website grebbeberg.nl

 

 

Op de website  www.grebbeberg.nl   naast meer foto's lezen we onder meer het onderstaande:

      Een held gestorven voor het Vaderland 

      Reserve kapitein der Infanterie Dirk Sluis Commandant 3-I-10 R.I.

      Postuum onderscheiden met de Bronzen Leeuw 

 

en verder:

 

De vooroorlogse periode

Dirk Sluis werd op 26 april 1902 geboren te Uitgeest. Hij werkte enige tijd als klerk bij de gemeentepolitie in IJmuiden. Op 16 februari 1931 werd hij in Harlingen benoemd tot hoofdagent van politie met de titel van inspecteur. Sluis was toen al verhuisd naar Harlingen en woonde op het adres Noorderhaven 91. Op dinsdag 28 april 1931 trad Sluis te Castricum in het huwelijk met Jitske de Jong. Zij woonde op dat moment nog in Bakkum (gemeente Castricum) en vermoedelijk leerden ze elkaar kennen in de periode dat Dirk nog in IJmuiden werkzaam was. Het pasgetrouwde stel ging na de huwelijksvoltrekking samenwonen op Franekereind 8a te Harlingen. Op 1 januari 1935 werd hun enige dochter Jitty geboren.

Over de militaire carrière van Dirk Sluis voorafgaand aan de mobilisatie 1939/'40 is bekend dat hij op 8 juli 1924 werd benoemd tot reserve 2e luitenant en exact 4 jaar later tot reserve 1e luitenant. Vanaf 1 november 1938 bekleedde hij de rang van reserve kapitein.

In het "Dagboek van een boerin in Bakkum tijdens de oorlog" bijgehouden door Willemijn Stuifbergen-Duijn, lezen we op blz. 9 "Veel doden liggen er begraven bij Rhenen, Nederlanders en Duitsers bij elkaar. Allemaal hebben ze een kruisje met hun naam erop. Een is er gesneuveld wiens vrouw bij ons vandaan komt. Dat is kapitein van der Sluis, de man van Jekken de Jong. Zij woont nu met haar dochtertje weer bij haar ouders in ons dorp. Dat alles speelde zich af in vier dagen tijd. Toen was Duitsland hier de baas.

 

Zijn graf werd op initiatief van zijn kameraden voorzien van een grafmonument met de tekst: "Hier rust Kapitein Dirk Sluis - Geboren 26 April 1902 en gesneuveld 14 Mei 1940 nabij Veenendaal, den terugtocht dekkend van zijn regiment - Echtgenoot van Jitske de Jong - In trouwe kameraadschap - De officieren van I-10 R.I.". Op het graf zelf werden zijn helm en klewang neergelegd.

 

Genealogische gegevens.

Dirk huwde Castricum 28-04-1931 Jitske (Jekken) de Jong, geboren Idaarderadeel 21-03-1904, overleden. Dochter van Frederik de Jong en Jitske Nijhuis.

De ouders van Dirk zijn Jacob Sluis, geboren Wormerveer 23-03-1877, overleden Uitgeest 10-06-1932. Huwde Uitgeest 26-11-1899 Margaretha Ipenburg, geboren Uitgeest 25-01-1879, overleden.