Sara van Weezel

Voornaam Sara
Achternaam van Weezel
Geboortedatum 13 september 1883
Geboorteplaats Amsterdam
Overlijdensplaats Sobibor
Overlijdensdatum vrijdag 16 april 1943

 

 

 

 

Sara is vermeld op het Joodsmonument naast het Oude Raadhuis in Castricum. Ton de Groot schrijft het volgende:

 

Zie de video met het verhaal van Sara:  https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2017/westerbork/

 

Sara van Weezel wordt nergens als overleden. Zij is tot op heden vermist. Ton de Groot uit Castricum heeft zich ingespannen om haar dood te verklaren maar dit is tot op heden niet gelukt.

Omdat het met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid is dat Sara in Sobibor is vermoord op 16 april 1943 hebben we Sara opgenomen op deze website.

In de opgave van 34 Joodse inwoners van de Gemeinde Castricum van 5 maart 1942 kwam ik  Sara als Jüdisch tegen, zij woonde Duin en Bosch 6.

Op de gemeentelijk patiëntenkaart 157W staat Sara van Weezel vermeld, als; vrouw, geboren 13-9-1883 te Amsterdam, ongehuwd, Ned. Israëlitisch, Nederlandse, zonder beroep, woonplaats D6 (Duin en Bosch), zij werd 1-12-1919 door de ambtenaar ingeschreven vanuit Bloemendaal en kreeg omstreeks 1939 een nieuwe kaart Nr. 7642.

8 juni 1942 ontving de Geneesheer-Directeur van Duin en Bosch bericht dat het ziekenhuis op 23 juni totaal ontruimd moest zijn, patiënten en personeel werden geëvacueerd naar; Warnsveld, Den Dolder, Medemblik en Coudewater.

17 juni 1942 vertrok dokter Ten Raa met 195 patienten naar het "Groot Graffel" te Warnsveld.

    Sara werd per 14 augustus op haar Gemeentelijke Persoonskaart overgeschreven naar Warnsveld c.68.

8 april 1943 zijn Sara en Marianna Velmans-Cohen als n.(iet) h.(ersteld) uit Groot Graffel vertrokken.

    - Dr. Van Bork schreef zelfs: "n.h. ontslagen".

    - Dr. Ten Raa schreef: "heden overgebracht naar een Joodsche ziekeninrchting in

       Zutphen en afgeschreven uit de registers van O.(ude) en N.(ieuwe) Gasthuis".

    Marianna kwam 9 april in Westerbork, ging 13 april op transport en werd op 16 april in Sobibor vermoord.

Sara werd door de ambtenaar van Zutphen op 14 Dec. 1943 weggeboekt als "VOW" (Vertrokken Onbekend Waarheen).

 

Gevraagde informatie, betreffende gedeporteerde joodse patienten:

- 21 sept. 1949, van De Rentmeester van het Oude en Nieuwe Gasthuis aan de Ned. Isr. Gemeente te Warnsveld, voor zover bekend zijn er  15 Joodse patiënten  gedeporteerd naar Westerbork. (6 op 6 april en 9 op 8 april 1943). Sara werd niet genoemd, Marianna Cohen wel.

- Volgens het archief van het Psychiatriesch Spectrum Gelderland Oost werden op 8 april 1943, 9 joodse patiënten weggehaald. Sara werd niet genoemd.

Bij navraag in 2016 aan de gemeente Zutphen antwoorde Vera dos Santos ons vriendelijk dat tegenwoordig overeenkomstig de regelgeving, gegevens niet verstrekt worden aan een natuurlijk persoon. In dit soort gevallen worden de mensen doorverwezen naar het centrum voor familiegeschiedenis (CBG) (www.cbg.nl)

Dit centrum heeft volgens mij (Ton de Groot) de persoonskaarten van OVERLEDEN personen.

Volgens de burgelijke stand is Sara nog steeds vermist, bij gebrek aan overtuigend bewijs van haar ovelijden.

Zij wordt niet vermeld op het Joodsmonument, niet genoemd in Westerbork en omdat zij dus ook geen graf heeft ook niet genoemd door de oorlogs graven stichting.

 

Vermist is erger dan dood, ze wordt door onze huidige wetvolgers nog steeds dood gezwegen. Sara haar naam en leeftijd wordt uitsluitend in Castricum op het Joodsmonumentje genoemd.

 

Genealogische gegevens.

De ouders van Sara zijn David van Weezel, diamantslijper, geboren Amsterdam 07-10-1849, overleden. Huwde Aaltje Isaac de Wolf, geboren Amsterdam 17-07-1855, overleden.

Hun dochter Sophia van Weezel, geboren Amsterdam 01-07-1881 werd vanuit Denhaag op 01-04-1943 naar Westerbork gedeporteerd. Op 09-04-1943 werd zij in Sobibor vermoord.