Henri Gerardus Veringa

hart

3 personen hebben Henri Gerardus Veringa in hun hart gesloten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Henri Gerardus Veringa
Voornaam Harry
Achternaam Veringa
Beroep Onderwijzer. Res. 1e luitenant
Geboortedatum 17 januari 1897
Geboorteplaats Amsterdam
Overlijdensplaats Rangoon, POW kamp
Overlijdensdatum vrijdag 4 december 1942
Begraafplaats Djakarta, Nederlands Ereveld Menteng Pulo

 

 

Op de foto van circa 1925 Harry Veringa, zijn vrouw Hendrika de Nennie, 3 kinderen en oma.

 

 

 

Op 27-04-1911, Harry was pas 14 jaar, werd hij ingeschreven in het bevolkingsregister van Beverwijk als Kwekeling. Hij kwam van Amsterdam en werd ondergebracht in de speciale woningen die gebouwd waren aan de Kees Delfsweg en de Romerkerkweg om Kwekelingen te huisvesten bij katholieke families. De groep startte op 01-05-1911. Een van zijn medestudenten was Bernard van Zeelst.

Na 4 jaar studie aan de Bisschoppelijke Kweekschool verliet Harry Beverwijk met zjn diploma op zak en vertrok naar zijn geboorteplaats Amsterdam. Op 28-08-1915 verhuisde hij naar Sloten waar hij onderwijzer werd aan de RK bijzondere school.

Op 18-04-1917 werd hij weer ingeschreven in Amsterdam en twee maanden later op 26-07-1917 vertrok hij naar Hoogeloon, Hapert en Casteren (N.Br.) waar zijn broer en ouders woonden. Hij kwam weer terug naar Amsterdam op 12-03-1919 om op 06-10-1920 naar Den Haag te vertrekken. Daar huwde hij op 12-01-1921 Hendrika Allegonda de Nennie. Twee dochters en twee zonen werden in Den Haag geboren voordat zij op 27-07-1927 vanuit Rotterdam op het m.s. Patria naar Weltevreden in Nederlands-Indië vertrokken. Verwachte aankomst 27-08-1927.

Harry wordt benoemd tot onderwijzer 2e klasse bij het Westersch Lager Onderwijs (W.L.O.) en belast met de waarneming van de betrekking van leraar bij de Koning Willem III school (K.W. III school) te Batavia. In Januari 19335 werd hij benoemd tot leraar aan dezelfde school.

Per 13-07-1933 krijgt Harry 8 maanden Europees verlof toegekend ingaande 01-07-1934. Na hun verlof vertrekt het gezin met zes kinderen op 26-06-1935 op de Johan van Oldenbarnevelt uit Amsterdam naar Nederlands-Indië en komt circa 27-07-1935 aan in Batavia. 

Per 01-08-1935 wordt Harry benoemd tot leraar aan de H.B.S.-A.M.S. te Malang. Dit is de laatste mutatie op zijn ambtelijke status.

 

In december 1941, na de inval van de Jappen op Pearl-Harbour, werd Harry onder de wapenen geroepen als Reserve 1e Luitenant militie Infanterie VIII Infanterie Depot Poerworedjo. Op 30-03-1942 werd hij Krijgsgevangen gemaakt door de Jappen. De weergave van zijn interneringskaart treft u hieronder aan.

Harry werd gelijk met zijn oud-klasgenoot Bernard van Zeelst op 29-10-1942 naar Rangoon overgebracht. Harry  overlijdt in het POW-kamp Rangoon op 04-12-1942 aan Dysenterie.

 

Surname Veringa (フエリンガー)

Given names Henri Gerardus (ヘンリイールドス)

Date of birth 1897-01-17

Nationality Netherlands (蘭)

Rank (陸軍 歩兵 中尉(予備役))

Stamboeknr n/a

Place of capture 爪哇 チヤロトーアンケツ栽培場

Date of capture 17/03/30; 1942/03/30

Occupation (中学校先生)

Place of origin (n/a)

Destination report (n/a)

Remarks n/a

Camp and transfer date 1 爪哇 17/[06/08] 08/15; Java POW Camp 1942/[06/08] 08/15

Camp and transfer date 2 泰; Thai POW Camp

Camp Branch Name and Reg No. 1 爪I(ジャワ俘虜収容所第1分所) 16469; No.1 Branch Camp of Java POW Camp 16469

Other info 1 Departed to be transferred to Thai POW Camp on 29 October 1942; Died on 4 December 1942(JA.71 P.334); Died of dysentery at 23:30 on 4 December 1942 (Cremation); Fell ill on 15 November 1942; Place of death: Rangoon POW Camp; Disposal of body: Cremation. JA.71

 

 

Het onderstaande van de website www.veringa.org
Henri Gerardus Veringa volgde de kweekschool in Beverwijk en is na zijn trouwen onderwijzer geworden in Den Haag. Hij heeft in die jaren nog twee aktes voor wiskundevakken gehaald zodat hij ook les kon geven op HBS en Gymnasium en leraren voor de drie laagste klassenkon opleiden. In 1927 is hij met vrouw en vier kinderen naar Nederlands Indië, door de missie, uitgezonden. Op 27 juli 1927 vertrok hij aan boord van de Patria van Rotterdam naar Nederlands Indië. Hij heeft daar ongeveer 1½ jaar voor de missie op Batavia gewerkt en zwaaide daarna over naar het Gouvernement te Batavia. In periode augustus 1934 - juni 1935 is hij met het gezin, 6 kinderen, in Nederland met verlof geweest. In juli 1935 keerde zij weer terug naar Indië waar hij vanaf augustus 1935 te werk werd gesteld in Malang Oost Java.
Tijdens de inval van de Japanners werd hij geïnterneerd in Bandoeng West Java. In maart 1942 is hij op transport gesteld naar Rangoon waar hij in Japans-gevangenschap is overleden. De rest van de familie werd ook op transport gezet maar overleefden de gevangenschap allen en kwamen in maart-mei 1946 weer bij elkaar in Den Haag.

In 2002 is er een nieuwe website geopend van de oorlogsgravenstichtingop site www.ogs.nl
In het slachtofferregister komt Henri Gerardus Veringa ook voor. Referentienummer: 67

Bron:  http://www.veringa.org/Stamboom/persons/person1253.html niet meer bereikbaar. (zie www.veringa.org)

 

Zie ook de website van de oorlogsgravenstichting www.ogs.nl

Zijn naam is vermeld op de plaquette in de hal van de Bisschoppelijk Kweekschool aan de Baanstraat in Beverwijk.

 

Genealogische gegevens.

Harry huwde 's-Gravenhage 12-01-1921 Hendrika Allegonda de Nennie, geboren 's-Gravenhage 11-09-1893, overleden 's-Gravenhage 10-01-1970. Dochter van Franciscus Johannes de Nennie en Adriana Maria Oremus.

De ouders van Harry zijn Martinus Veringa, geboren Amsterdam 06-03-1854, overleden. Huwde Amsterdam 20-07-1882 Margaretha Maria van Beek, geboren Amsterdam 29-03-1857, overleden Hoogeloon, Hapert en Casteren 21-07-1938.