Bernardus Gerardus van Zeelst

hart

Herdenk Bernardus Gerardus van Zeelst door hem in uw hart te sluiten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Bernardus Gerardus van Zeelst
Voornaam Bernard
Achternaam van Zeelst
Beroep Onderwijzer. KNIL Res. 2e Luitenant
Geboortedatum 26 april 1896
Geboorteplaats Hoorn
Overlijdensplaats Rangoon, POW kamp
Overlijdensdatum dinsdag 17 november 1942

 

 

Internetingskaart B.G. van Zeelst. Bron Nationaal Archief

 

 

Op 29-04-1911, Bernard was net 15 jaar geworden, werd hij ingeschreven in het bevolkingsregister van Beverwijk als Kwekeling. Hij kwam van Nieuwer-Amstel en werd ondergebracht in de speciale woningen die gebouwd waren aan de Kees Delfsweg en de Romerkerkweg om Kwekelingen te huisvesten bij katholieke families. De groep startte op 01-05-1911. Een van zijn medestudenten was Harry Veringa.

Na 4 jaar studie aan de Bisschoppelijke Kweekschool verliet Bernard Beverwijk op 12-08-1915 met diploma op zak en verhuisde naar zijn geboorteplaats Hoorn. Zijn vader overleed in 1916 zijn moeder in 1917.

Hij werd opgeroepen voor de militaire-dienst. Dat blijkt uit de oproep in het Katholiek Nieuwsblad van 08-06-1922 voor reserve sergeant B.G. van Zeelst om zich op 11-09-1922 in Amersfoort te melden voor herhalings oefening.

In het voorjaar van 1923 aanvaardt Bernard een betrekking als leraar Nederlandse Taal en Letterkunde aan het zojuist geopende Triniteits Lyceum in Overveen.

Bernard woont vanaf 08-09-1926 in Rotterdam waar hij als Hoofdonderwijzer werkzaam is. Dat Bernard Beverwijk niet vergeten is en dat het beleid om de Kwekelingen zoveel mogelijk af te zonderen van de plaatselijke bevolking, met name de jonge dames, niet altijd werkte blijkt uit het feit dat Bernard op 14-04-1927 in Beverwijk in het huwelijk treedt met de Beverwijkse jonge dame Maria Johanna Zwager. Zij gaan in Rotterdam wonen waar in 1928 hun dochter geboren wordt.

Een maand na de geboorte van hun dochter Antonia wordt het het gezin Van Zeelst uitgeschreven (25-04-1928) zij gaan naar Weltevreden in Nederlands-Oost-Indië. Op 16-05-1928 vertrekt het gezin met de Sibajak vanuit Rotterdam naar Tandjong Priok waar het schip 16-06-1928 verwacht wordt. Zij vestigen zich op Djokjaweg 49 te Batavia. Bernard wordt benoemd tot hoofonderwijzer bij het W.L.O.

In 1930 wordt hij gekozen tot voorzitter van de Katholieke Onderwijzers Bond. (Indische Courant 28-03-1930) en op 05-03-1932 wordt hun dochter Engeline te Batavia geboren.

Per 16-06-1934 wordt Bernard 8 maanden Europeesverlof verleend i.v.m. zesjarigen dienst in de tropen. Op die datum vertrekt het gezin (pa, moe en 2 dochters) met de Johan van Oldenbarnevelt vanuit Batavia naar Amsterdam. Het verlof wordt verlengd want Bernard volgt de studie M.O. Nederlandsetaal en Letterkunde waar hij op 11-11-1935 voor slaagt. Op 27-11-1935 vertrekt het gezin van Zeelst weer naar Nederlands-Indië met de Sibajak vanuit Rotterdam. De Sibajak wordt 26-12-1935 in Tandjong Priok verwacht. Hij gaat weer aan het werk op de P.H.S. te Batavia

Per 18-06-1936 wordt Bernard overgeplaatst naar de H.B.S. in Bandoeng. (De Koerier van 17-06-1936). Het gezin gaat wonen op het adres Van Neckstraat 7 Bandoeng. Leed blijft het gezin niet bespaard, op 27-01-1937 overlijdt hun jongste dochter Engeline.

 

In december 1941, na de inval van de Jappen op Pearl-Harbour, werd Bernard onder de wapenen geroepen als 2e Luitenant militie toegevoegd officier op het Hoofdkwartier Veldleger te Bandoeng. Op 12-03-1942 werd hij Krijgsgevangen gemaakt door de Jappen. De weergave van zijn interneringskaart treft u hieronder aan.

Bernard werd gelijk met zijn oud-klasgenoot Harry Veringa op 29-10-1942 naar Rangoon overgebracht. Bernard overlijdt in het POW-kamp Rangoon op 17-11-1942 aan Dysenterie.

 

Surname Zeelst (フワン・ゼエイルスト)

Given names Bernardus Gerardus (ベルナルトス・ゲルナルデス)

Infix van

Date of birth 1896-04-26

Nationality Netherlands (蘭)

Rank (陸軍 総司令官部 少尉 予備役)

Stamboeknr n/a

Place of capture 爪哇 バンドン野戦総司令部

Date of capture 17/03/12; 1942/03/12

Occupation (中学先生)

Place of origin (n/a)

Destination report (n/a)

Remarks p 87400?

Camp and transfer date 1 爪哇17/08/15 [05/31] ; Java POW Camp 1942/08/15 [05/31]

Camp and transfer date 2 泰; Thai POW Camp

Camp Branch Name and Reg No. 1 爪I (ジャワ俘虜収容所第1分所) 16705;

No.1 Branch Camp of Java POW Camp 16705

Other info 1 Departed to be transferred to Thai POW Camp on 29 October 1942; His name is found in name list of the rosters to be transferred to Thailand, but is not found on the Thai POW Camp rosters (1944). This person is not found on the death roster of Java POW Camp, therefore his affiliation is unknown; [Details are not available although his name is found on the Java POW Camp roster in 1944];

Fell ill on 11 November 1942; Died on 17 November 1942 (JA.71 P.286); Died of dysentery on 17 November 1942 (JA.71 P.265); Place of death: Rangoon POW Camp; Disposal of remains: Cremated at logistics crematorium JA.71

 

 

Zie ook de website van de oorlogsgravenstichting www.ogs.nl

Zijn naam komt voor op de plaquette in de hal van de Bisschoppelijk Kweekschool aan de Baanstraat in Beverwijk.

 

Genealogische gegevens.

Bernard huwde Beverwijk 14-04-1927 Maria Johanna Zwager, geboren Beverwijk 05-04-1897, overleden. Docher van Cornelis Anthonius Zwager en Gertruda Antonia Zurlohe.

De ouders van Bernard zijn Wouter Johannes van Zeelst, geboren Geldrop 11-10-1851, overleden Hoorn 21-06-1916. Huwde Hoorn 07-02-1877 Engelina Geertruida Konig, geboren Hoorn 28-07-1856, overleden Hoorn 05-04-1917.

Bron o.a.: Genealogie online