Mirjam Sophie Levie

hart

2 personen hebben Mirjam Sophie Levie in hun hart gesloten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Mirjam Sophie Levie
Voornaam
Achternaam Levie
Beroep Kantoorbediende
Geboortedatum 20 maart 1917
Geboorteplaats Amsterdam
Overlijdensplaats Onbekend
Overlijdensdatum vrijdag 31 december 2021

(Overlijdensdatum en plaats onbekend).

 

 

 

Kaart Joodse Raad van Mirjam Sophie Levie. Bron ITS 1303 32225.

 

Mirjam werkte van eind oktober 1937 tot eind februari 1938 in Kibboets Beverwijk aan de Kanaalweg 75.

Gezinskaart  vader Moritz Jacob Levie. Betreft Mirjam Sophie
7 oktober 1937 van Plantage Muidergracht 29 naar Kanaalweg 75 Beverwijk.
25 februari 1938 van Kanaalweg 75 naar Plantage Muidergracht 29 Amsterdam.

Volgens de kaart van de Joodse Raad werkt Mirjam vanaf 7 maart 1938 als secretaresse van het Bestuur der afdeling Bijstand aan niet Nederlandse Joden.

 

Mirjam werd op 20-06-1943 ingeschreven in Kamp Westerbork en kwam terecht in Barak 65. Op 11-01-1944 werd zij met haar vader Moritz Jacob, haar moeder Sara en haar zus Sophie Greta gedeporteerd naar Bergen-Belsen. Op hun kaarten staat "Albersheimverklaring" en in het rood "op 10-7-'44 in Palestina"

Het onderstaande is overgenomen van www.joodsebibliotheek.nl

Emigratie: Het Palestina-certificaat
Aan het begin van de ‘twisted road to Auschwitz’ ontstond het plan om joden te laten emigreren naar Palestina. Op kleine schaal werd deze mogelijkheid in de praktijk gebracht voor een beperkte groep uitverkorenen. Op 1 november 1942 maakte de Joodsche Raad bekend dat degenen die aan de volgende eisen voldeden zich schriftelijk melden konden:

a.    personen die vóór het uitbreken van de oorlog in het bezit waren van een certificaat voor emigratie naar Palestina.
b.    minderjarige kinderen van wie de ouders in Palestina woonden.
c.    ouders, die kinderen in Palestina hadden en die tevens in bezit waren van een certificaat of van een toezegging van een certificaat.1

Op 28 november 1942 werden deze categorieën uitgebreid voor vrouwen met echtgenoten die zich reeds in Palestina bevonden en niet-minderjarige kinderen van in Palestina woonachtige ouders. De Joodsche Raad controleerde de melding en stuurde via de afdeling Amsterdam van het Nederlandse Rode Kruis telegrammen naar Palestina (Jewish Agency) om daar informatie op te vragen. De rol van het Rode Kruis als intermediair was onmisbaar. Palestina was immers een Brits protectoraat en een directe communicatie met vijandelijk gebied was onmogelijk. De Jewish Agency ging na of personen op de lijst van Palestinaveteranen voorkwamen (vandaar ook de benaming V(eteranen)-lijst). Na controle gaf men via Genève bericht terug aan het Rode Kruis afdeling Amsterdam1, die op haar beurt de Joodsche Raad (Afdeling emigratie) op de hoogte stelde. Een deel van de weerslag van deze activiteiten van het Amsterdamse Rode Kruis bevindt zich in het Westerborkarchief.2

De emigratieafdeling onderzocht de aanvraag. Als de gegevens waren geverifieerd, werd een bevestiging naar de aanvrager gezonden, ondertekend door mevrouw Van Tijn of haar secretaris Dr. Curt Albersheim. Op de Joodsche Raadwerkkaart van de betreffende persoon is handmatig genoteerd ‘Albersheimverklaring’ (een medische verklaring, op grond waarvan men kon aantonen lichamelijk geschikt te zijn voor het pionierswerk). Op de achterkant van de werkkaart staat vaak de handmatige notitie RK (Rode Kruis), die waarschijnlijk aangeeft dat er een Rode Kruisbrief is ontvangen.

Zie het artikel van Leontine Veerman in Dagblad Trouw van 08-07-1944.

 

Mirjam Sophie Levie trouwde met Lucas Leonard (Leo; Menachem Elyakim) Bolle (1912-1992) en publiceerde als Mirjam Bolle-Levie de brieven die ze tijdens de oorlog aan haar verloofde schreef in "Ik zal je beschrijven hoe een dag er hier uitziet" (2003). Bron: www.joodsmonument.nl

 

Terug naar Kibboets Kanaalweg 75 Beverwijk (1935-1938).

 

Genealogische gegevens.

Mirjam huwde Javne Palestina 05-09-1944 Lucas Leonard Bolle, geboren Amsterdam 11-08-1912, overleden 1992. Zoon van Mozes Bolle, geboren Amsterdam 09-09-1879, vermoord Bergen-Belsen 20-01-1945. Huwde Amsterdam 09-06-1909 Mietje Blitz, geboren Amsterdam 10-04-1876, overleden 08-09-1939.

De ouders van Mirjam zijn Moritz Jacob Levie, geboren Zwolle 01-08-1889, overleden Israël, 31-01-1965. Huwde Amsterdam 23-01-1916 Sara Oesterman, geboren Amsterdam 23-09-1882, overleden Genera, Israël, 05-02-1975

Mirjam had een zus, Sophie Greta Levie, geboren Amsterdam 06-06-1923, overleden.