SimonTwisk

hart

Herdenk SimonTwisk door hem in uw hart te sluiten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

SimonTwisk
Voornaam Siem
Achternaam Twisk
Geboortedatum 15 maart 1912
Geboorteplaats Uitgeest
Overlijdensplaats Uitgeest
Overlijdensdatum maandag 23 april 1945
Begraafplaats Uitgeest, Nederlands Hervormdekerk

 

 

 

 

 

Verzoek om uitlevering van de moordernaars van Sam de Jong en Siem Twisk. Bron: www.delpher.nl, uit De Tijd van 12-02-1947.

 

Co van Tongeren beschrijft het volgende in zijn boek "Uitgeest 1940-1945 Het had wel gevolgen": Siem was al eens eerder opgepakt door de Duitsers, doch is tijdens het transport uit de trein gesprongen. Hij sliep enkele maanden niet thuis, maar toen er geen gevaar meer dreigde bewoog Siem zich weer vrijelijk in Uitgeest en sliep bij zijn schoonouders. De verrader had de moordenaars, die gelegerd waren in het voormalige verpleeghuis aan de Langebuurt, getipt. Op de morgen van 23 april (de datum dat Maartje en Co van Tongeren waren vrijgelaten uit de gevangenis in Wormerveer) drongen de moordenaars het huis van de schoonouders van Siem binnen. Siem kroop van angst onder het bed en schreeuwde "Niet schieten, niet schieten" Ze schoten toch, sleepten het dode en verminkte lichaam onder het uitroepen van de grofste verwensingen onder het bed vandaan. Een tuinarbeider werd gedwongen een gat te spitten, waarin Siem werd begraven. In de daaropvolgende nacht zijn de stoffelijke resten door de ondergrondse weggehaald. Siem is op 5 mei 1945 begraven op het kerkhof van de hervormde kerk. Zijn graf is geruimd.

 

Zijn naam is vermeld op de plaquette in het raadhuis van Uitgeest.

 

Genealogische gegevens.

Cor Twisk en Siem Twisk zijn verre achterneven.

Siem huwde Uitgeest 16-01-1941 Cornelia Berghuis, geboren Uitgeest circa 1921.

De ouders van Siem zijn Willem Twisk, geboren Uitgeest 20-04-1878, overleden uitgeest 30-05-1957. Huwde Uitgeest 09-10-1904 Aagje Smit, geboren Uitgeest 05-07-1881, overleden Uitgeest 30-08-1956.

De grootouders van Siem zijn IJsbrand Twisk die huwde Uitgeest 08-07-1877 Suzanna Margaretha de Mik.

De overgrootouders van Siem zijn Jan Twisk die huwde Uitgeest 29-04-1938 Neeltje Peijs (of Pijs).

De bet-overgrootouders Jan IJsbrandsz Twisk gehuwd met Aagje Dunbier zijn de gezamenlijke voorouders van Cor en Siem Twisk.

 

Het onderstaande uit het Jaarboek 1987 van de vereniging Oud-Castricum.

De Uitgeester familie Twisk Deze familie is Ned. Hervormd; zij is terug te voeren tot ene IJs-brand Twisk. Wat de naam Floris is voor de Castricumse familie, is de naam IJsbrand voor die van Uitgeest; tot in de huidige ge-neraties komen we deze naam tegen. Vermoedelijk komt deze IJsbrand uit de omgeving van Schagen. Ene IJsbrand Pietersz Twisk trouwt in 1742 met Jannetje Grootewal. Uit dit huwelijk worden Jan, Pieter, Thijs, Trijntje en Marijtje in Schagen gebo ren.

Jan IJsbrandsz Twisk, woont in Egmond aan Zee; hij overlijdt aldaar in 1812 op 64 jarige leeftijd. Zijn zoon IJsbrand is er geboren in 1773, trouwt met Aagje Dunbier en gaat in Uitgeest wonen; daar worden hun 4 zoons geboren: Sijmen, Thijs, Jan en Pieter. Achtereenvolgens:

 - Sijmen was eigenaar en houder van de Castricumse eenden kooi (zie hierover een uitvoerig artikel in het 9e jaarboekje).

 - Thijs was houtzaagmolenaarsknecht en woonde op de Westergeest te Uitgeest, hij huwde Castricum 01-05-1831 Maartje Dunbier en overleed op 42 jarige leeftijd, daarbij 1 zoon nalatend.  

- Jan schreef een dagboek, dat bewaard is gebleven en handelt over de jaren 1830 t/m 1834, toen hij als dienstplichtig soldaat moest vechten in het leger onder aanvoering van prins Willem en prins Frederik om de opstand te onderdrukken, die in 1830 in Brussel begon en leidde tot de onafhanke lijkheid van de Zuidelijke Nederlanden (België). Dit interessante dagboek is gepubliceerd in een aantal afleveringen van ,,Hutgeest" - het verenigingsblad van ,,Oud-Uitgeest". Na behouden terugkeer trouwt Jan met Neeltje Peijs, is koop man, winkelier en woont op de Meldijk. De nu nog in Uitgeest wonende Twisken zijn afstammelingen van dit echtpaar.

 - Pieter trouwde met de Alkmaarse Hendrikje Krabbendam en woonde aldaar in de Houttil aan het Waagplein. Hij en zijn 3 zoons zijn tuinman of warmoezier Willem J. Twisk, houder van een fresiakwekerij in St. Pancras, is van deze tak.