Cor Twisk

hart

Herdenk Cor Twisk door hem in uw hart te sluiten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Voornaam Cornelis
Achternaam Twisk
Beroep Bloembollenkweker, Lid verzet
Geboortedatum 31 mei 1904
Geboorteplaats Uitgeest
Overlijdensplaats Hamburg, Neuengamme
Overlijdensdatum maandag 21 december 1942

 

 

 

 

Van de heer E. vdPluijm, medewerker van Kamp Amersfoort, ontvingen we het volgende: Cornelis Twisk, geboren te Uitgeest op 31-05-1904, kampnummer PDA 913. Verbleef tot september `42 in het PDA en werd daarvandaan overgebracht naar Neuengamme, kampnummer 10319. Daar overleed hij op 21-12-`42.

In het boek "Uitgeest 1940 - 1945 het had wél gevolgen" Uitgeest, oktober 1985, van Co van Tongeren jr. is op bladzijde 18 t/m 21 het relaas van Gerrit Jan van Bennekom "Door de kampen" opgenomen. Gerrit Jan, is samen met Cor Twisk, Betrus van Tongeren, Cees Ris, Rinus Tromp en Jaap Tromp op 13 oktober 1941 opgepakt. Gerrit Jan van Bennekom en Cees Ris keerden na veel ontberingen terug uit Duitsland.

Op blz. 107 een verkort relaas:

Uitgeest1940_1945 blz107.jpg

 

Zijn naam is vermeld op de plaquette in het raadhuis van Uitgeest.

 

Genealogische gegevens.

Cor Twisk en Siem Twisk zijn verre achterneven.

Cor was ongehuwd.

De ouders van Cor Twisk zijn Matthijs Twisk, geboren Uitgeest 14-10-1869, overleden Uitgeest 15-03-1934. Huwde Uitgeest 26-08-1900 Trijntje Krom, geboren Uitgeest 14-10-1873, overleden Haarlem 20-10-1933.

De grootouders van Cor Twisk zijn Cornelis Twisk die huwde Uitgeest 15-05-1864 Aagje Luttik.

De overgrootouders van Cor Twisk zijn Thijs Twisk die huwde Castricum 01-05-1831 Maartje Dunbier.

De bet-overgrootouders Jan IJsbrandsz Twisk gehuwd met Aagje Dunbier zijn de gezamenlijke voorouders van Cor en Siem Twisk.

 

Het onderstaande uit het Jaarboek 1987 van de vereniging Oud-Castricum.

De Uitgeester familie Twisk Deze familie is Ned. Hervormd; zij is terug te voeren tot ene IJs-brand Twisk. Wat de naam Floris is voor de Castricumse familie, is de naam IJsbrand voor die van Uitgeest; tot in de huidige ge-neraties komen we deze naam tegen. Vermoedelijk komt deze IJsbrand uit de omgeving van Schagen. Ene IJsbrand Pietersz Twisk trouwt in 1742 met Jannetje Grootewal. Uit dit huwelijk worden Jan, Pieter, Thijs, Trijntje en Marijtje in Schagen gebo ren.

Jan IJsbrandsz Twisk, woont in Egmond aan Zee; hij overlijdt aldaar in 1812 op 64 jarige leeftijd. Zijn zoon IJsbrand is er geboren in 1773, trouwt met Aagje Dunbier en gaat in Uitgeest wonen; daar worden hun 4 zoons geboren: Sijmen, Thijs, Jan en Pieter. Achtereenvolgens:

 - Sijmen was eigenaar en houder van de Castricumse eenden kooi (zie hierover een uitvoerig artikel in het 9e jaarboekje).

 - Thijs was houtzaagmolenaarsknecht en woonde op de Westergeest te Uitgeest, hij huwde Castricum 01-05-1831 Maartje Dunbier en overleed op 42 jarige leeftijd, daarbij 1 zoon nalatend.  

- Jan schreef een dagboek, dat bewaard is gebleven en handelt over de jaren 1830 t/m 1834, toen hij als dienstplichtig soldaat moest vechten in het leger onder aanvoering van prins Willem en prins Frederik om de opstand te onderdrukken, die in 1830 in Brussel begon en leidde tot de onafhanke lijkheid van de Zuidelijke Nederlanden (België). Dit interessante dagboek is gepubliceerd in een aantal afleveringen van ,,Hutgeest" - het verenigingsblad van ,,Oud-Uitgeest". Na behouden terugkeer trouwt Jan met Neeltje Peijs, is koop man, winkelier en woont op de Meldijk. De nu nog in Uitgeest wonende Twisken zijn afstammelingen van dit echtpaar.

 - Pieter trouwde met de Alkmaarse Hendrikje Krabbendam en woonde aldaar in de Houttil aan het Waagplein. Hij en zijn 3 zoons zijn tuinman of warmoezier Willem J. Twisk, houder van een fresiakwekerij in St. Pancras, is van deze tak.