Jacobus Albertus van Leeuwen

hart

8 personen hebben Jacobus Albertus van Leeuwen in hun hart gesloten.

In het gastenboek kunt u uw persoonlijke boodschap opnemen.

Jacobus Albertus van Leeuwen
Voornaam Ko
Achternaam van Leeuwen
Beroep Distributie-ambtenaar
Geboortedatum 4 januari 1908
Geboorteplaats Vlaardingen
Overlijdensplaats Amsterdam, Rozenoord
Overlijdensdatum donderdag 8 maart 1945
Begraafplaats Bloemendaal, Erebegraafplaats Overveen

 

 

 

 

 

 

In het boek "Velsen 1940-1945" is i het hoofdstuk "Oorlogsmonumenten in Velsen" op blz 150 de bronzen plaquette voor de 4 slachtoffers van de Distributiedienst van Velsen opgenomen.

 

Op zijn 112 verjaardag, 4 januari 2020, werd het boekje Todeskandidat met het verhaal over Ko door zijn neef Freek van Leeuwen gepresenteerd. Een uittreksel wordt binnenkort opgenomen omdat een aantal gezichtpunten anders liggen.

 

Ko van Leeuwen werkte in 1940 als bezoldigd bestuurder bij de afdeling IJmuiden van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond. Na de oprichting van het Nederlands Arbeidsfront in mei 1942, waarmee ook de gelijkschakeling van de tot het Nederlands Verbond van Vakverenigingen behorende ‘moderne’ bonden een feit was, legde hij zijn functie neer. Kort daarna werd hij aangesteld als loketambtenaar bij de distributiedienst van de gemeente Velsen in IJmuiden-Oost. Als distributieambtenaar was hij in de gelegenheid – rechtstreeks en via contactpersonen van illegale groepen – ondergedoken (joodse) landgenoten te voorzien van onder andere bonkaarten en zegels voor persoonsbewijzen. Daarnaast hield Van Leeuwen zich bezig met illegale lectuur. In eerste instantie stencilde hij met een bondgenoot, op een meegenomen stencilmachine van de Metaalbewerkersbond, nieuwsberichten en bracht deze rond. Later verspreidde hij ook het illegale blad Vrij Nederland. In 1944 was hij betrokken bij de uitgave van het illegale sociaal-democratisch orgaan De Baanbreker. Als gevolg van verraad werd hij op 23 februari 1945 tijdens zijn werkzaamheden op het distributiekantoor – onder zijn vloeiblad werden enkele illegale bladen gevonden – gearresteerd door de ‘foute’ politiemannen A. Kipp en J.J. Langendijk. Na een week op het politiebureau in Velsen te zijn vastgehouden, werd hij op 2 maart overgebracht naar het HvB-Weteringschans in Amsterdam en op 8 maart 1945 aan de Amsteldijk gefusilleerd.

Bron: www.erebegraafplaatsbloemendaal.eu

 

Zes Velsenaren bevonden zich onder de 53 mannen die op 08-03-1945 bij het theehuis Rozenoord aan de Amsteldijk in Amsterdam werden gefusilleerd als represaille voor de aanslag op Rauter. In totaal vielen er 263 Todeskandidaten door deze aanslag.

Gefusilleerd 08-03-1945:  Pieter Gorter,    Piet Gulikers,   J.A. van der Hijden,     Ko van Leeuwen,  

                                         Nicolaas Molenaar,    Dirk van Rijswijk   J.G. Smitt,    Johann Stokmans.

Gefusilleerd 14-04-1945:     Hein van Broekhuijsen,

Rozenoord was een fusilladeplaats bij theehuis Rozenoord aan de Amsteldijk in Amsterdam, waar op acht verschillende dagen tussen 18 januari en 14 april 1945 ruim honderd Nederlanders werden gefusilleerd. Jaarlijks worden op 4 mei de slachtoffers herdacht bij het monument dat geplaatst werd op de plaats des onheils.

 

Bronnen: Wikipedia geëxecuteerd, Wikipedia Rozenoord

Terug naar monument Velsen Plein 1945.

 

OGS foto van het graf.jpg

Erebegraafplaats Overveen.