Ko van Leeuwen

Voornaam Jacobus Albertus
Achternaam van Leeuwen
Beroep Distributie-ambtenaar
Geboortedatum 4 januari 1908
Geboorteplaats Vlaardingen
Overlijdensplaats Rozenoord, Amsterdam
Overlijdensdatum donderdag 8 maart 1945
Begraafplaats Bloemendaal, Erebegraafplaats Overveen

Ko van Leeuwen werkte in 1940 als bezoldigd bestuurder bij de afdeling IJmuiden van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond. Na de oprichting van het Nederlands Arbeidsfront in mei 1942, waarmee ook de gelijkschakeling van de tot het Nederlands Verbond van Vakverenigingen behorende ‘moderne’ bonden een feit was, legde hij zijn functie neer. Kort daarna werd hij aangesteld als loketambtenaar bij de distributiedienst van de gemeente Velsen in IJmuiden-Oost. Als distributieambtenaar was hij in de gelegenheid – rechtstreeks en via contactpersonen van illegale groepen – ondergedoken (joodse) landgenoten te voorzien van onder andere bonkaarten en zegels voor persoonsbewijzen. Daarnaast hield Van Leeuwen zich bezig met illegale lectuur. In eerste instantie stencilde hij met een bondgenoot, op een meegenomen stencilmachine van de Metaalbewerkersbond, nieuwsberichten en bracht deze rond. Later verspreidde hij ook het illegale blad Vrij Nederland. In 1944 was hij betrokken bij de uitgave van het illegale sociaal-democratisch orgaan De Baanbreker. Als gevolg van verraad werd hij op 23 februari 1945 tijdens zijn werkzaamheden op het distributiekantoor – onder zijn vloeiblad werden enkele illegale bladen gevonden – gearresteerd door de ‘foute’ politiemannen A. Kipp en J.J. Langendijk. Na een week op het politiebureau in Velsen te zijn vastgehouden, werd hij op 2 maart overgebracht naar het HvB-Weteringschans in Amsterdam en op 8 maart 1945 aan de Amsteldijk gefusilleerd.

Bron: www.erebegraafplaatsbloemendaal.eu

 

Ko is gefusilleerd bij theehuis Rozenoord als represaille voor de aanslag op Rauter. Rozenoord was een fusilladeplaats bij theehuis Rozenoord aan de Amsteldijk in Amsterdam, waar op acht verschillende dagen tussen 18 januari en 14 april 1945 ruim honderd Nederlanders werden gefusilleerd. Jaarlijks worden op 4 mei de slachtoffers herdacht bij het monument dat geplaatst werd op de plaats des onheils.

Bronnen: Wikipedia geëxecuteerd, Wikipedia Rozenoord

 

OGS foto van het graf.jpg

Erebegraafplaats Overveen.