Velsen Plein 1945

Op 5 mei 1948 werd het monument dat nu op Plein 1945 staat onthuld aan de Zeeweg. In dit monument werd die dag een koker ingemetseld met daarin een perkamenten oorkonde waarop gekalligrafeerd de namen staan van 244 omgekomen inwoners van Velsen. Deze oorkonde is waarschijnlijk gekalligrafeerd door Jan Hendrik Verhoog, geboren Velsen 24-12-1918, overleden Colmschate 27-12-2001.

In de IJmuider Courant van 1 mei 1948 wordt het totaal aantal slachtoffers wat op de oorkonde vermeld is per groep ingedeeld met daarbij aangegeen hoeveel slachtoffers er gevallen zijn.

Onderstaand zover als mogelijk de namen toegevoegd die vermeld zijn op deze website. Zo lang de originele oorkonde of een kopie van de originele oorkonde niet boven water gekomen is, is dit de best mogelijke benadering.

Wij ontvangen graag suggesties, verbeteringen en aanvullingen.

Aantal per groepering:

    2    Ondergrondse strijders
          -  Jan Bonekamp

    8    Verzetstrijders gefusilleerd
          -  Johannes Pieter Coté,     Herman de Noo,     Nico van Nieuwkoop,   Henk Strating,    Roelof Strengholt,
          -  Wim Wardenaar jr.,         Simon Warmenhoven,        Jan Zeeuw,      Jan van der Zwaag.

  10   Gedood bij represaille maatregelen
        -  Hein van Broekhuijsen,    Pieter Gorter,      Piet Gulikers,   J.A. van der Hijden,     Ko van Leeuwen, 
        -  Nicolaas Molenaar,         Dirk van Rijswijk   J.G. Smitt,      Johann Stokmans,       Pieter Weij,

  14   Illegale werkers omgekomen in de kampen
        -  Johan van Beem,   Wim Dinkgreve,   Adriaan GjertsenLodewijk Krijger,   Jan de Pagter,     Taeke van Popta
        -  Jan Sieraad,        Wim Wardenaar sr.,

    2    onderduikers doodgeschoten tijdens razzia

  33   razzia slachtoffers in de kampen vermoord.
        27 Velsenaren zijn slachtoffer van de razzia van 16 april 1944.

         6 Velsenaren zijn slachtoffer van andere razzia's in Velsen en Haarlem.
          -  Johannes Germeraad  -  Marinus Willem Lindhout  -  Nicolaas Stam 
          -  Pieter Jacob Visser  -  Poulus Vissink  -   Hendrik Wijbes de Vries

    2   geheim agenten omgekomen
         -  Tobias Biallosterski  -  Ab Homburg.

    1   boordschutter verongelukt
         -  Cock van der Does.

    6   gemeentenaren lieten het leven in mei 1940 in actieve militaire dienst
         -  Jasper van Gelder  -  Nikorinus Cornelis van Kampen  -  Petrus Verswijveren  -  Gerrit Laurentius Wolf

  16    slachtoffers op de wereldzeën.
          Hieronder zijn de namen van 11 Velsenaren die omkwamen bij het vergaan van de HRMS Caroline MD 10 (7)
          en de HRMS Marken (4) niet opgenomen.
          -  Hendrik Dirk Blommert   -  Johannes Hubertus van den Booren   -  Hendrikus Cornelis Dobbelaar 
          -  Leonard Diederik den Dulk  -  Dirk van de Giessen  -  Paulus Groen  -  Johannes Lambertus Holt 
          -  Jacobus Johannes Landeweerd  -  Engel Poldervaart  -  Maarten Punt  -  Jan Stoker 
          -  Cornelis Eduard Visser  -  Frank Zijl  -  Arie Zwart      

150   Joden keerden niet terug.
        Op deze website zijn op dit moment 67 namen van omgekomen Joodse inwoners bekend.

244   Totaal aantal vermeld op de perkamentrol in de koker

Het wordt een lange zoektocht om alle 244 namen "boven water" te tillen. De eerste stap is om zoveel mogelijk namen die al op deze website staan te koppelenn aan de juiste categorie.