Velsen Plein 1945

Op 5 mei 1948 werd het monument dat nu op Plein 1945 staat onthuld aan de Zeeweg. In dit monument werd die dag een koker ingemetseld waarop de namen staan van 244 omgekomen inwoners van Velsen.

In de IJmuider Courant van 1 mei 1948 wordt het totaal aantal vermeld en tevens per groep hoeveel slachtoffers er gevallen zijn.

Onderstaand zover als mogelijk de namen toegevoegd die vermeld zijn op deze website. Zo lang de originele lijst of een kopie van de originele lijst niet boven water gekomen is, is dit de best mogelijke benadering.

Wij ontvangen graag suggesties, verbeteringen en aanvullingen.

Aantal per groepering:

    2    Ondergrondse strijders
          Jan Bonekamp

    8    Verzetstrijders gefusilleerd
          Johannes Pieter Coté,     Herman de Noo,     Nico van Nieuwkoop,   Henk Strating,    Roelof Strengholt,
          Wim Wardenaar jr.,         Simon Warmenhoven,        Jan Zeeuw,      Jan van der Zwaag.

  10   Gedood bij represaille maatregelen
        Hein van Broekhuijsen,    Pieter Gorter,      Piet Gulikers,   J.A. van der Hijden,     Ko van Leeuwen, 
        Nicolaas Molenaar,         Dirk van Rijswijk   J.G. Smitt,      Johann Stokmans,       Pieter Weij,

  14   Illegale werkers omgekomen in de kampen
        Johan van Beem,   Wim Dinkgreve,   Adriaan GjertsenLodewijk Krijger,   Jan de Pagter,     Taeke van Popta
        Jan Sieraad,        Wim Wardenaar sr.,

    2    onderduikers doodgeschoten tijdens razzia

  33   razzia slachtoffers in de kampen vermoord.
        27 Velsenaren zijn slachtoffer van de razzia van 16 april 1944.
         6 Velsenaren zijn slachtoffer van andere razzia's in Velsen en Haarlem. De andere 3 werkten bij Hoogovens of VGZ.

    2   geheim agenten omgekomen
         Tobias Biallosterski - Ab Homburg.

    1   boordschutter verongelukt
         Cock van der Does.

    6   gemeentenaren lieten het leven in mei 1940 in actieve militaire dienst
         J. v. Gelder - N.C. v. Kampen - P. Verswijveren - G. Wolf -

  16    slachtoffers op de wereldzeën       

150   Joden keerden niet terug.
        Op deze website zijn op dit moment 67 namen van omgekomen Joodse inwoners bekend.

244   Totaal aantal vermeld op de perkamentrol in de koker

Het wordt een lange zoektocht om alle 244 namen "boven water" te tillen. De eerste stap is om zoveel mogelijk namen die al op deze website staan te koppelenn aan de juiste categorie.