Hoogovenmonument aan de Wenckebachstraat te Velsen-Noord

Op 4 mei 2012 zijn de basis gegevens van de 69 personen opgenomen op deze website. Van 18 personen zijn de gegevens gecontroleerd, en uitgebreid met foto's en overige informatie. Het betreft de Achternamen A t/m E, en de heren P. de Graaf, F. van der Meij, F. Palmen en J. Verschuren.

Bij de overige personen dienen de gegevens en de "links" naar Google Maps nog gecontroleerd te worden.

Aanvulingen op de gegevens en informatie over deze 69 oologsslachtoffers is van harte welkom. U kunt een mail sturen naar info@razziabeverwijk.nl

 

Algemeen

De naam Oorlogsslachtoffers IJmond is bewust gekozen. In geen van de vier IJmond gemeenten is een integrale lijst beschikbaar met gegevens van slachtoffers vanaf WO II tot heden.

Deze website is verre van volledig, en zal dat de komende jaren ook niet kunnen zijn om de eenvoudige reden dat het de bedoeling is dat het aanvullen van gegevens van oorlogsslachtoffers vanuit de bevolking, het liefst door de middelbare schooljeugd, onder begeleiding van een leerkracht en de plaatselijke historische vereniging of genootschap opgepakt gaat worden. Er zijn vele onderwerpen te bedenken waarop de jeugd haar onderzoek kan richten.

Als eerste zijn de 22 Georgiërs vermeld die op Fort Sint Aagtendijk gelegerd waren. Slechts 3 van hen hebben de oorlog overleefd.

Voorbeelden van onderwerpen die opgepakt kunnen worden zijn:

- Het oorlogsmonument van de Hoogovens aan de Wenckebachstraat waarbij weer splitsingen mogelijk zijn in slachtoffers ten gevolge van bombardementen, dwangarbeid, fussilade, Holocaust etc.

- De bommen op de Dierluststraat in Beverwijk.

- De familie Cnossen, de familie Wardenaar.

- Jan Bonekamp

- Het lot van de Joden in de verschillende gemeenten en op verschillende ogenblikken.

- Het op een mijn lopen in het Noordzeekanaal van de Hr Ms M2 op 13 mei 1940.

- De neergeschoten vliegtuigen,

- Aangespoelde lichamen op het strand.

- De in vreemde krijgsdienst getreden en omgekomen Nederlanders.

Kortom allen die omgekomen zijn als gevolg van oorlogshandelingen sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog op 1 september 1939 in de IJmond, of verblijvende of woonachtig in cq lang gewoond hebbende in de IJmond.

Bovenstaande is een eerste opzet die nog van een uitgebreide onderbouwing voorzien dient te worden waarom er gekozen is om alle slachtoffers te vermelden. Zie als voorbeeld  www.oorlogsdodennijmegen.nl