Start van deze website in het voorjaar van 2012.

Het opnemen van de groep Georgiërs die op Fort St. Aagtendijk zijn vermoord is de start geweest van deze website waarop nu meer dan 1.100 oorlogsslachtoffers opgenomen zijn van de IJmond. Het betreft zo ver als mogelijk allen die woonden werkten of verbleven in de IJmond of die in de IJmond overleden zijn als gevolg van de Tweede Wereldoorlog die begon op 1 september 1939 en eindigde met de capitulatie van Duitsland op 8 mei 1945. Ook zij die na de capitulatie overleden zijn als gevolg van WO II worden zo veel als mogelijk opgenomen.

De naam Oorlogsslachtoffers IJmond is bewust gekozen. In geen van de vijf IJmond gemeenten is een integrale lijst beschikbaar met gegevens van de slachtoffers vanaf WO II tot heden. Deze website kan en zal echter nooit volledig zijn.

 

Aanvulingen op de gegevens en informatie, documenten of foto's van de oologsslachtoffers is van harte welkom.

U kunt een mail sturen naar info@razziabeverwijk.nl

 

 

In de linkerkolom treft u verwijzingen aan naar Plaatsen en Monumenten aan waarmee u een tot dat onderwerp beperkt aantal oorlogsslachtoffers op beeldscherm in kunt zien.

- Onder Plaatsen treft u ook z Noordzee aan. Hieronder zijn de vliegtuigbemanningen opgenomen die een zeemansgraf vonden.

- Castricum was aanvankelijk zonder Akersloot en Limmen. Na de fusie tot CAL (Castricum/Akersloot/Limmen) worden ook de namen van de slachtoffers uit deze twee gemeenten opgenomen.

 

Onder het kopje Monumenten treft u per gemeente de Monumenten aan met daarbij de namen die bij die monument horen.

- In Amersfoort zijn 5 IJmonders en in Amsterdam zijn 12 IJmonders geëxecuteerd.

- Onder Beverwijk Kibboets treft u ook de bewoners van de Kibboets Beverwijk aan in twee groepen.

- Onder het Joods monument van Castricum zijn ook de bewoners van Duin en Bosch opgenomen die na evacuatie vanuit andere plaatsen in Nederland gedeporteerd en vermoord zijn.

- De Geallieerden, vliegtuigbemanningen en militairen, zijn apart opgenomen.

- Onder IJmond treft u informatie over de overige razzia's van de IJmond en een overzicht van de Stolperstenen die gelegd zijn.

- Onder Velsen en Velsen-Noord treft u ook IJmuiden en de overige delen van de gemeente Velsen aan.