Meer dan 1.000 oorlogsslachtoffers op deze website

Cor Bart 28 apr 2020

Op 28 april 2020, zijn we met het vastleggen van alle oorlosslachtoffers van de IJmond de 1.000 gepasseerd.

Het betreft oorlogsslachtoffers die in de IJmond gevallen zijn en oorlogsslachtoffers uit de IJmond die elders op de wereld gevallen zijn inclusief vliegtuigbemanningen die op land of in zee voor de IJmond gevallen zijn. De IJmond betreft in dit geval de IJmond van 1940-1945 dus Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

We streven zo veel als mogelijk "volledigheid" na maar zijn ons zeer bewust van het feit dat dat onmogelijk is. Niet alleen vermelding van de naam maar het verhaal wat de slachtoffers overkomen is met een foto en zo mogelijk documenten die het verhaal onderbouwen zijn welkome aanvullingen.

- onder "Categorieën" treft u de verschillende groepen slachtoffers aan.

- onder "Herdacht met Straatnaam" alle naar een oorlogsslachtoffer vernoemde straten in de IJmond

- onder "Joodse families Beverwijk" de Holocaust slachtoffers van enige Beverwijkse families.

- onder "Namen toegevoegd" de lijsten met namen die sinds februari 2015 zijn toegevoegd.

- onder "Plaatsen" treft u de naam van het slachtoffer aan die geboren werd, woonachtig was, gevallen is of die op een monument in die plaats staat. "Noordzee" toegvoegd voor de in zee voor de IJmond neergestortte vliegtuigen.

- onder "Monument" treft u de monumenten aan in de verschillende plaatsen inclusief de gesneuvelde geallieerden en de herdenkingsstenen die in de IJmond gelegd zijn.

Persbericht 6 februari 2015 "vergeten monumenten"

Cor Bart 6 feb 2015

Geachte Redacties,

Gaarne uw aandacht voor het onderstaande
Zoals bekend zijn veel oorlogsslachtoffers van de IJmond buiten Uitgeest, Heemskerk, Velsen en Beverwijk gevallen.
Donderdag 5 februari was het precies 70 jaar geleden dat Velsenaar Bertus Courbois en vier Beverwijkers, Toon Kok, Siem van Duin, Antoon Valk en Eduard van Heulen als represaille in Amersfoort gefusilleerd werden.
Zie voor meer info:  http://oorlogsslachtoffersijmond.nl/categorie/33/barchman-wuytierslaan-42-amersfoort
Mevrouw Annemiek Littlejohn uit Amersfoort organiseerde donderdag 5 februari een korte herdenkingsplechtigheid ter plaatse. Dit was de eerste keer na de onthulling van de plaquette dat er een herdenking georganiseerd werd. Het bestuur van de Stichting 16 april 1944 heeft deze herdenking bijgewoond en de graven op begraafplaats Rusthof bezocht. Zie bijgaande foto's en artikel uit de Amersfoortse Courant.

Op 12 maart 1945 is het 70 jaar geleden dat Jan Pleeging, Reinier Pletting en Jan Semeins als represaille in het Weteringplantsoen in Amsterdam werden gefusilleerd.
Zie voor meer info: http://oorlogsslachtoffersijmond.nl/categorie/34/weteringplantsoen-amsterdam
Het Amsterdams 4 en 5 mei comité organiseert geen aparte herdenking op 12 maart.  De Stichting 16 april 1944 neemt het voortouw en organiseert zelf een herdenking in het Weteringplantsoen. Daarvoor roepen zij familieleden, de bewoners van het Jan Pleeginghof, het Reinier Plettinghof en het Jan Semeinshof en overige belangstellenden op om zich aan te melden via e-mail  info@razziabeverwijk.nl of telefonisch op 0251 - 243 000.

Ook in de IJmond zijn oorlogsmonumenten geplaatst die in de vergetelheid zijn geraakt.
- In de hal van de voormalige Bisschoppelijke Kweekschol hangt een monument voor de 17 omgekomen ex-leerlingen van de kweekschool.
- Op het terrein van van Crown van Gelder in Velsen-Noord staat een monument voor de 18 gevallen medewerkers van van Gelder & Zonen.
- In de Hal van het station Haarlem hangen de plaquettes ter herinnering aan de 5 gevallen spoorweg medewerkers uit Velsen.
- In het Rode Kruisziekenhuis werd in 1954 een plaquette onthuld ter herinnering aan Dokter Büller. Deze plaquette is verplaatst, onbekend waarheen.

Er zijn vast nog veel meer vergeten oorlogsmonumenten in Uitgeest, Heemskerk, Velsen en Beverwijk. De manen en vrouwen die door deze monumenten herinnerd worden mogen niet in vergetelheid blijven. Daarom roept de Stichting 16 april 1944 iedereen op om de vergeten monumenten en de verhalen van mannen en vrouwen te melden via e-mail  info@razziabeverwijk.nl of telefonisch op 0251 - 243 000.

Meer informatie treft u aan op de in aanbouw zijnde website www.oorlogsslachtoffersijmond.nl

Tot zover ons persbericht,
Met vriendelijke groet
Het bestuur van de Stichting 16 april 1944
Mary Duinmeijer, Horst Heydenreich en Cor Bart

Website wordt langzamerhand gevuld

Cor Bart 25 apr 2013

Geachte bezoeker,

De website www.oorlogsslachtoffersijmond.nl wordt langzamerhand gevuld met de gegevens van de slachtoffers van de vier IJmond gemeenten, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

Uw aanvullingen en opmerkingen zijn welkom in het gastenboek of via e-mail info@razziabeverwijk.nl

Lezing door Remco Reiding auteur van "Kind van het Ereveld"

Cor Bart 18 apr 2012

Onderstaand artikel uit het Dagblad Kennemerland van 12 april 2012

2012 04 12 De Beverwijker 15 Georgiërs.jpg