Nieuwe Stichting Herdenking Deportaties 1944

Cor Bart 20 feb 2017

De Stichting 16 april 1944 is zeer verheugd dat, na het afgelopen zomer moeten besluiten om te stoppen met een aantal activiteiten waaronder het organiseren van herdenkingen en herdenkingsreizen, de nieuwe Stichting Herdenking Deportaties 1944 de ontstane lacune opvult. Wij wensen hen veel succes.

De Stichting 16 april 1944 gaat verder met haar onderzoek naar de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog in de IJmond met speciale aandacht voor de gevolgen van de Razzia van 16 april 1944. De resultaten van dit onderzoek worden gepubliceerd op haar websites www.razziabeverwijk.nl en www.oorlogsslachtoffersijmond.nl

De gevolgen van de Razzia worden te zijner tijd in een documentaire samengevat. Deze documentaire wordt gefilmd en geregisseerd door cineast Roy Dames. Daarnaast worden de resultaten door Bart Vuijk gepubliceerd in de serie "Slachtoffers van WO II in de IJmond". Het ligt in de bedoeling om binnen afzienbare tijd (2019) een boek met alle facetten over de Razzia van 16 april 1944 uit te brengen.

 

Ter info: Op zondag 28 mei wordt de herdenking in Zöschen gehouden.

Met vriendelijke groet

Cor Bart

Voorzitter

Persbericht 6 februari 2015 "vergeten monumenten"

Cor Bart 6 feb 2015

Geachte Redacties,

Gaarne uw aandacht voor het onderstaande
Zoals bekend zijn veel oorlogsslachtoffers van de IJmond buiten Uitgeest, Heemskerk, Velsen en Beverwijk gevallen.
Donderdag 5 februari was het precies 70 jaar geleden dat Velsenaar Bertus Courbois en vier Beverwijkers, Toon Kok, Siem van Duin, Antoon Valk en Eduard van Heulen als represaille in Amersfoort gefusilleerd werden.
Zie voor meer info:  http://oorlogsslachtoffersijmond.nl/categorie/33/barchman-wuytierslaan-42-amersfoort
Mevrouw Annemiek Littlejohn uit Amersfoort organiseerde donderdag 5 februari een korte herdenkingsplechtigheid ter plaatse. Dit was de eerste keer na de onthulling van de plaquette dat er een herdenking georganiseerd werd. Het bestuur van de Stichting 16 april 1944 heeft deze herdenking bijgewoond en de graven op begraafplaats Rusthof bezocht. Zie bijgaande foto's en artikel uit de Amersfoortse Courant.

Op 12 maart 1945 is het 70 jaar geleden dat Jan Pleeging, Reinier Pletting en Jan Semeins als represaille in het Weteringplantsoen in Amsterdam werden gefusilleerd.
Zie voor meer info: http://oorlogsslachtoffersijmond.nl/categorie/34/weteringplantsoen-amsterdam
Het Amsterdams 4 en 5 mei comité organiseert geen aparte herdenking op 12 maart.  De Stichting 16 april 1944 neemt het voortouw en organiseert zelf een herdenking in het Weteringplantsoen. Daarvoor roepen zij familieleden, de bewoners van het Jan Pleeginghof, het Reinier Plettinghof en het Jan Semeinshof en overige belangstellenden op om zich aan te melden via e-mail  info@razziabeverwijk.nl of telefonisch op 0251 - 243 000.

Ook in de IJmond zijn oorlogsmonumenten geplaatst die in de vergetelheid zijn geraakt.
- In de hal van de voormalige Bisschoppelijke Kweekschol hangt een monument voor de 17 omgekomen ex-leerlingen van de kweekschool.
- Op het terrein van van Crown van Gelder in Velsen-Noord staat een monument voor de 18 gevallen medewerkers van van Gelder & Zonen.
- In de Hal van het station Haarlem hangen de plaquettes ter herinnering aan de 5 gevallen spoorweg medewerkers uit Velsen.
- In het Rode Kruisziekenhuis werd in 1954 een plaquette onthuld ter herinnering aan Dokter Büller. Deze plaquette is verplaatst, onbekend waarheen.

Er zijn vast nog veel meer vergeten oorlogsmonumenten in Uitgeest, Heemskerk, Velsen en Beverwijk. De manen en vrouwen die door deze monumenten herinnerd worden mogen niet in vergetelheid blijven. Daarom roept de Stichting 16 april 1944 iedereen op om de vergeten monumenten en de verhalen van mannen en vrouwen te melden via e-mail  info@razziabeverwijk.nl of telefonisch op 0251 - 243 000.

Meer informatie treft u aan op de in aanbouw zijnde website www.oorlogsslachtoffersijmond.nl

Tot zover ons persbericht,
Met vriendelijke groet
Het bestuur van de Stichting 16 april 1944
Mary Duinmeijer, Horst Heydenreich en Cor Bart

Website wordt langzamerhand gevuld

Cor Bart 25 apr 2013

Geachte bezoeker,

De website www.oorlogsslachtoffersijmond.nl wordt langzamerhand gevuld met de gegevens van de slachtoffers van de vier IJmond gemeenten, Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

Uw aanvullingen en opmerkingen zijn welkom in het gastenboek of via e-mail info@razziabeverwijk.nl

Lezing door Remco Reiding auteur van "Kind van het Ereveld"

Cor Bart 18 apr 2012

Onderstaand artikel uit het Dagblad Kennemerland van 12 april 2012

2012 04 12 De Beverwijker 15 Georgiërs.jpg