Sluit een oorlogsslachtoffer in uw hart

Herdenken gebeurt dit jaar op heel ingetogen wijze. Koning Willem-Alexander legt met enige personen kransen bij het monument op de Dam.

Dit jaar op 4 mei worden er voor zover bekend geen publieke herdenkingen georganiseerd in de 5 IJmond gemeenten (situatie 1940-1945 Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen).

Om u toch in de gelegenheid te stellen de oorlogsslachtoffers te herdenken bieden wij u de gelegenheid om een of meer oorlogsslachtoffers in uw hart te sluiten.

De oud-Beverwijkse kunstenaar Cornelis van Meurs heeft een passend logo ontworpen wat u bij een naam naar keuze kunt plaatsen. Op het voorblad (Home) verschijnt automatisch een emoji van het hart achter de naam.

U bent van harte uitgenodigd om uw persoonlijk bericht in het gastenboek te plaatsen die wij zo mogelijk als aanvulling op het persoonlijke blad kunnen opnemen.

 

Bij voorbaat dank voor uw reactie.

Alex van Luijn, Simon van Rookhuizen en Cor Bart
Stichting 16 april 1944.

 

Meer dan 1.000 oorlogsslachtoffers op deze website

Op 28 april 2020 zijn we met het vastleggen van alle oorlosslachtoffers van de IJmond de 1.000 gepasseerd.

Het betreft oorlogsslachtoffers die in de IJmond gevallen zijn en oorlogsslachtoffers uit de IJmond die elders op de wereld gevallen zijn inclusief vliegtuigbemanningen die op land of in zee voor de IJmond gevallen zijn. De IJmond betreft in dit geval de IJmond van 1940-1945 dus Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Uitgeest en Velsen.

We streven zo veel als mogelijk "volledigheid" na maar zijn ons zeer bewust van het feit dat dat onmogelijk is. Niet alleen vermelding van de naam maar het verhaal wat de slachtoffers overkomen is met een foto en zo mogelijk documenten die het verhaal onderbouwen zijn welkome aanvullingen.

- onder "Categorieën" treft u de verschillende groepen slachtoffers aan.

- onder "Herdacht met Straatnaam" alle naar een oorlogsslachtoffer vernoemde straten in de IJmond

- onder "Joodse families Beverwijk" de Holocaust slachtoffers van enige Beverwijkse families.

- onder "Namen toegevoegd" de lijsten met namen die sinds februari 2015 zijn toegevoegd.

- onder "Plaatsen" treft u de naam van het slachtoffer aan die geboren werd, woonachtig was, gevallen is of die op een monument in die plaats staat. "Noordzee" toegvoegd voor de in zee voor de IJmond neergestortte vliegtuigen.

- onder "Monument" treft u de monumenten aan in de verschillende plaatsen inclusief de gesneuvelde geallieerden en de herdenkingsstenen die in de IJmond gelegd zijn.