Holocaust slachtoffers

De Holocaust, ook wel Shoah, Shoa of Sjoa (Hebreeuws: שואה Ha-Shoah) genoemd, was de systematische Jodenvervolging door de nazi's en hun bondgenoten voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de overheersing door nazi-Duitsland werden er zes miljoen Europese Joden vermoord. De moorden vonden grotendeels plaats in concentratie- en vernietigingskampen. Bron: wikipedia.

 

Personen weergeven (252) »

Burgerslachtoffers

Vanaf de afkondiging van de mobilisatie in Nederland op 28 augustus 1939 zijn er door allerlei oorzaken burgerslachtoffers gevallen door bombardementen, represailles, ongelukken, honger, nieuwsgierigheid, etc. etc. 

Personen weergeven (177) »

Dwangarbeider

Onvrijwillig naar Duitsland gezonden. Onvrijwillig houdt ook in, dat je moest gaan om b.v. te voorkomen dat je vader of getrouwde broer naar Duitsland gezonden werd. Niet iedereen was in de gelegenheid om onder te kunnen duiken.

Personen weergeven (85) »

Militairen 1939 - heden.

Alle gevallen militairen van Landmacht, Luchtmacht en Marine sinds de afkondiging van de mobilisatie op 28 augustus 1939 tot nu toe.

 

Personen weergeven (103) »

Oorlogsslachtoffers Nederlandse koopvaardij en visserij

Van 1939 tot het einde van de oorlog in mei 1945 zijn vele vissers en opvarenden van de koopvaardij omgekomen. Ook na WO II tot het heden zijn er nog velen omgekomen door mijnen of projectielen die opgevist werden.

In het boek "Oorlogsstorm over zee en havens IJMUIDEN 1939-1946" heeft Ger van Burg lijsten opgenomen met vaartuigen die verloren zijn gegaan tussen 1939 en 1945. Er zijn geen namen van slachtoffers vermeld. Schepen met registratie IJmuiden, 87 slachtoffers, registratie Katwijk 26 slachtoffers en registratie Scheveningen 38 slachtoffers. Totaal 151 slachtoffers. Dit is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen volledige lijst. De oorlogsgravenstichting heeft de namen geregistreed van schepen met registratie IJmuiden 36, Katwijk 1 en Scheveningen 29 namen van slachtoffers. Verder onderzoek is noodzakelijk om de gehele groep slachtoffers te kunnen vermelden en zo recht te doen.

Personen weergeven (41) »

Militairen Geallieerden

Onder geallieerden treft u onder meer de omgekomen bemanningsleden van de neergestortte vliegtuigen en de drenkelingen die aanspoelden op het strand van de IJmondgemeenten aan.

Per datum de casualties.

 

Mei t/m augustus 1940.

Drenkeling                                 Mohammed Ben Ali Ahmed

 

03-05-1943     17:56 uur       Boston III BZ227          107sqn     Noordzee 8km west van IJmuiden

Pilot F/Sgt. F.S. Harrop 655301 RAF Runnymede Memorial 137
Nav ba F/O. H.H. Gauntlett 118636 RAF Bergen NH 2 D 1 Washed up near Castricum on 27 May 43
Wo ag F/Sgt. R. Butler 1112316 RAF Bergen op Zoom 33 A 3 Washed up near Groote Keeten on 10 May 43

 

17-05-1943    02:58 uur       Lancaster III ED887      617sqn      Strand van Castricum bij paal 48.

Piloot Squadron Leader                  Henry Melvin Young

Navigator Flight Sergeant               Charles Walpole Roberts

Bommenrichter Flying Officer          Vincent Sandford MacCausland

Boordwerktuigkundige Sergeant     David Taylor Horsfall

Marconist Sergeant Lawrence        William Nichols

Neusschutter Sergeant                   Gordon Arthur Yeo

Staartschutter Sergeant                  Wilfred Ibbotson

 

16-12-1943    19:00 uur        Lancaster II DS835      115sqn      Heemskerker duin, Kruisberg.

Sergeant Air Gunner                         Alfred Cowdrey    

Pilot officer Navigator                        Ernest Downs    

Sergeant Air Gunner                         Ronald Hawkins    -     

Wireless Operator, Air Gunner          Islwyn Lewis

Pilot officer                                        Norman Thomas Newton

Sergeant Air Bomber                        Geoffrey Ray

Sergeant Flight Engineer                  Marcus Seatter

 

Nog op te nemen

12-06-1943     03:14 uur        Lancaster I W4791       12sqn        Tussen Paasduin en slakkenstort Hoogovens.

12-06-1943     02:50 uur        Lancaster III DV157      12sqn        Tussen de pieren van IJmuiden bij de semaphoor.     

25-07-1943     15:19 uur       Spitfire VB AR610          611sqn       Noordzee 15km west Wijk aan Zee  

22-12-1943     15:30 uur       B17-G 42-37738           92BG/322BS   Velsen Hoogoventerrein.

10-02-1944     13:20 uur       B17-G 42-31115           388BG/562BS  Uitgeest Busch en Dam

24-02-1944     09:05 uur       P-47D 42-75401           361FG/376FS  Noordzee voor IJmuiden

26-03-1944     14;48 uur       B-26C 41-34853           323BG/453BS  Duinen 2km ten zuiden van IJmuiden

 

23-02-1945      Mustang P-51

Piloot                                                Richard Taylor

 

Na de capitulatie van Duitsland op 5 mei 1944 vielen nog:

12-07-1945                                   Ronnie Bond bij de explosie van het munitiedepot Slingerduin IJmuiden.

 

 

Alle namen in alfabetische volgorde:

Personen weergeven (17) »

1944 12 06 Sinterklaasrazzia Haarlem.

In de namiddag en vroege avond van woensdag 6 december 1944 vertrokken vanaf het station twee treinen naar Amsterdam. In de wagons zaten bijna 1300 mannen uit Haarlem, Bloemendaal en Heemstede. 's Morgens hadden ze de schrik van hun leven gehad. In hun brievenbussen troffen ze een 'Bevel' aan, bestemd voor alle mannen in de leeftijdscategorie 17 t/m 40, om ogenblikkelijk op straat te gaan staan, voorzien van warme kleding en voeding. Ze zouden naar Duitsland afgevoerd worden om daar voor de vijand te gaan werken. Haarlem, Bloemendaal en Heemstede waren in de nacht omsingeld door Duitse troepen. Soldaten en Duitse politiemannen trokken de wijken en straten in, doorzochten de huizen en dreven de mannen bijeen. Na ruim een half jaar keerden ze terug, maar niet allemaal. De Haarlemse dwangarbeiders hadden het slecht getroffen. Ze werden tewerkgesteld in het dorp Rees, vlak over de grens aan de Rijn. Daar heerste een schrikbewind. Volgens Dick Verkijk zijn er minstens 81 mannen omgekomen als gevolg van deze razzia.

Zie voor meer informatie het boek "De Sinterklaasrazzia van 1944" van Dick Verkijk. ISBN 90-5911-279-2.

Bron: http://virtueletochten.noord-hollandsarchief.nl

Mannen werkzaam in de IJmond en elders woonachtig zijn ook opgepakt bij deze razzia.

Bij Van Gelder en Zonen werkte B.W.F.R. Jonker en J.W. Zandberg.

Bij Hoogovens werkte Poulus Vissink en Jan Wijs.

 

Personen weergeven (8) »

Militairen Politionele acties, Indiëgangers

Nederland verzette zich tegen de Indonesische onafhankelijkheid en stuurde militairen om de rust te herstellen, de 'politionele acties', wat internationaal niet in goed aarde viel. Vanwege internationale druk van vooral de Verenigde Staten, accepteerde Nederland op 27 december 1949 de Indonesische onafhankelijkheid. Alleen de westelijke helft van Nieuw-Guinea bleef nog tot 1962 Nederlands.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands-Indië

Uit de IJmond vielen er in toaal 30 slachtoffers in Nederlands-Indië.

Aantal slachtoffers per gemeente: Beverwijk 11, Casricum 1, Heemskerk 1, Uitgeest 2, Velsen 15. 

De slachtoffers van Beverwijk treft u aan onder het Indië monument van Beverwijk en

de slachtoffers van Velsen treft u aan onder het Indië-monument van Velsen.

In Castricum betreft het J.J. Twisk,     Heemskerk G. Jongejans en     Uitgeest J.J. Molenaar en I.J. Moras.

Personen weergeven (30) »

Duitse burgers in de IJmond.

In Nederland en ook in de IJmond waren veel Duitse burgers (vaak aangeduid als Rijksduitsers) werkzaam bij bedrijven zoals Hoogovens. Door hun specifieke kennis van het Hoogovenproces waren zij gewilde arbeidskrachten die vaak met hun gezin naar de IJmond zijn verhuisd. 

Vaak al ver vóór 1933 vestigden zij zich in ons land om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Na het Verdrag van Versailles, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, verging het Duitsland economisch steeds slechter, daarom zocht men naar banen. In Nederland waren die onder meer te vinden in de mijnbouw en in de industrieën. Sommige Rijksduitsers namen hun familie mee, anderen gingen alleen en trouwden met Nederlandse vrouwen of mannen en stichtten hier hun gezin. Een aantal van hen schaamden zich toen Hitler aan de macht kwam en zochten hier in Nederland aansluiting met het verzet. Bron: De andere kant van de Tweede Wereldoorlog.

Na de oorlog stelde de Nederlandse regering zich tot doel in Nederland wonende Duitsers het land uit te zetten. Deze operatie werde "Operatie Black Tulip" genoemd. Van de 17.000 Rijksduitsers zijn er uiteindelijk 3.691 uit Nederland gedeporteerd.Op 26 juli 1951 werd de staat van oorlog met Duitsland beëindigd en waren Duitsers niet langer vijand van de staat.

Bron: Wikipedia.    Zie ook de documentaire "Black Tulip" uitgezonden in de serie Andere Tijden.

 

Zij kwamen om bij bombardementen op de Hoogovens te Velsen/IJmuiden.

Personen weergeven (2) »

1940 05 10 Beschieting bussen met militairen te Sassenheim.

Op 10 mei 1940 werden militairen van IJmuiden en Haarlem richting Vliegveld Valkenburg vervoerd. Bij Sassenheim werden de bussen beschoten. Vele militairen en drie buschauffeurs lieten het leven. Van de firma Stormvogels uit IJmuiden de heren Kees van Es en Johannes Krijger. Van de firma Leo Kors uit Heemstede de heer Marinus Kors.

Personen weergeven (2) »

1940 05 13 Mijnenveger HRMS M2 loopt op mijn in het Noordzeekanaal.

MD 4 13-05-1940 Hr.Ms. M2
De hulpmijnenveger Hr.Ms. M2 was tijdens de meidagen van 1940 ingedeeld bij de divisie mijnenvegers II in IJmuiden. Het schip liep op 13 mei 1940 in het Noordzeekanaal ter hoogte van Velsen op een door een Duits vliegtuig afgeworpen magnetische mijn en zonk onmiddellijk. Van de vijftien opvarenden verloren er zeven het leven.

Bron: Gedenkrol Koninklijke Marine 1939-1962.

Personen weergeven (7) »

Na-oorlog, ontploffing munitiedepots, mijnen etc.

Na capitulatie van de Duitsers was Nederland nog vergeven van het oorlogstuig. Velen zijn omgekomen door het spelen met munitie, de ontploffing op 12 juli 1945 van de muntiedepots in Rooswijk en het Slingerduin, het ruimen van mijnen op zee en op land, het lopen op een mijn door schepen, etc. etc.

Nog op te nemen:

Een Canadese soldaat die bij het ongeluk met de Jeep met Djoeke Vonk omkwam.

Franz Schermoly, geboren Limburgh aan de Lahn 17-03-1923, overleden Velsen 15-07-1945.

De groep Duitsers die bij het mijnenruimen in de IJmond is omgekomen.

 

Personen weergeven (17) »

1e uitgave oorlogsslachtoffers IJmond.

Een boekje geschreven door journalist Bart Vuijk

Personen weergeven (117) »

Aktion Silbertanne. Slachtoffers.

Als represaille voor het liquideren van Nederlanders die met de Bezetter samen werkten had de bezetter de Aktion Silbertanne (actie zilverspar) bedacht. Voor iedere liquidatie zou men 3 Nederlanders als represaille doodschieten. De actie liep van september 1943 tot en met september 1944. Anton Mussert was tegen deze acties, maar ze gingen door totdat SS Brigadeführer Eberhard Schongard ze verbood. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Aktion_Silbertanne

In de IJmond hebben deze acties uitsluitend plaatsgevonden in Beverwijk en Velsen-Noord. De aanslagen werden gepleegd op de heren Verdoorn en Paauw van het Gewestelijk Arbeidsbureau Beverwijk, Spaan van de Sociale Dienst Beverwijk, Huisarts Dr. Melchior, wethouder van Dok en geneesheer directeur van het RodeKruis Ziekenhuis Dr. L.J. Büller. In Velsen-Noord zijn mislukte aanslagen gepleegd op Ing. van der Lee en de heer Juckers.

De heer L.B. Verdoorn en Dr. L.J. Büller zijn bij deze aanslagen omgekomen.

Bron: boek van Jan van der Linden "Bromsnor tussen de aardbeienvelden" blz 205 t/m 217.

Personen weergeven (2) »

Militarien Mobilisatie in Nederland tot 10 mei 1940

Op 28 augustus 1939 werd in Nederland de mobilisatie afgekondigd. Stellingen ter verdediging worden gebouwd en bemand door militairen in het gehele land. Op 1 september 1939 begint WO II door de invasie van Polen. 

Personen weergeven (3) »

1940 - 1945 Bombardementen op Velsen, havens en Hoogovens

Velsen, de havens en Hoogovens waren sinds het begin van de oorlog regelmatig doelwit van bombardementen door de geallieerden. Op www.bunkerinfo.nl treft u een lijst aan van de bombardementen op Velsen/IJmuiden en de gevolgen daarvan. Deze lijst is ook te vinden in het boek "Een gemeente in oorlogstijd Velsen 1940-1945 ". Onderaan deze lijst in het boek wordt extra vermeld dat het aantal slachtoffers waarschijnlijk hoger ligt dan het aantal van 31 wat in deze lijst genoemd wordt. Dat is juist, het aantal dodelijke slachtoffers van bombardementen op Velsen ligt aanzienlijk hoger.

Minstens 63 Nederlanders en 2 Rijksduitsers kwamen om. De geallieerden leden ook verliezen bij deze bombardementen. Het aantal slachtoffers is mij (CB) nog niet bekend. De bezetter, Kriegsmarine, FLAK bemanning etc. had minstens 50 slachtoffers te betreuren bij deze bombardementen.

 

Hieronder de lijst met Nederlandse slachtoffers die we een naam hebben kunnen geven.

1941

21 augustus 1941. De heer Andries Bloem gepensioneerd zeeloods, was het eerste slachtoffer dat viel.

24 augustus 1941. Cornelis Suwerink en zijn vrouw Henriëtte Suwerink-de Boer overleden door een bominslag op hun huis aan de Koningin Wilhelminakade 83.

1942

2 september 1942. Om 11:59 uur twee slachtoffers en om 15:03 uur vier slachtoffers. Geen aanwijzingen kunnen vinden in de overlijdensregisters van de gemeenten Velsen en Beverwijk.

6 september 1942. Jan Hofmann 1e man Staalfabriek bombardement op Hoogovens IJmuiden.

12 september 1942. Twee slachtoffers. Geen aanwijzingen kunnen vinden in de overlijdensregisters van de gemeenten Velsen en Beverwijk.

22 september 1942. Bij dit bombardement op het terrein van de Hoogovens kwamen 4 medewerkers van Hoogovens om, te weten: J.L. Adrichem en F.J. van der Meij uit Beverwijk en P.A. Fleer en W.A. Oldenburg uit Velsen. Zij staan vermeld op het Hoogovenmonument aan de Wenckebachstraat.

De overige 3 slachtoffers zijn niet op het Hoogovenmonument vermeld maar vielen wel op het Hoogoventerrein. Dit zijn: A.P. van Hoof en G. Kampen beide uit Velsen en C.J. Tromp uit Castricum.

27 november 1942. Bij dit bombardement op het Hoogoventerrein vielen er vijf slachtoffers. Zij zijn niet vermeld op het Hoogovenmonument aan de Wenckebachstraat. Dit zijn:  Hendrikus Arnoldus Linders       Wilhelmus Johannes Hansen         Willem Geijs         Erich Wilhelm Steinhäuser         Andreas Passchier

1943

9 januari 1943. Negen slachtoffers vielen op het Hoogoventerrein en zijn vermeld op het monument aan de Wenckebachstraat. Dit zijn: Gerardus.H. Boer,    Theodor Gebauer,    Jan Hilberts,   Jan Huider,    Petrus de Graaf,    Franz H. Palmen,    Theodorus G.P. Stam,    Johannes A. Verschuren,    Tjalling de Wit,  Daarnaast valt waarschijnlijk nog 1 burgerslachtoffer te betreuren,   J.J. Krab.

In het boek Hoogovens IJmuiden 1918 - 1968 van Joh. de Vries is op blz 507 vermeld dat er ongeveer 1.000 maal luchtalarm is gegeven gedurende de oorlog. In noot nr. 3. onderaan deze blz staat: 3. "Hoogovens tijdens de oorlog", in: Samen(1955), blz. 76 e.v. Brief Hoogovens aan Bevollmächtigte, 17.6.1943, in doss.149, meldt tot dan 22 doden. Vgl. details in doss. Luchtaanvallen tweede wereldoorlog.

Dit totaal van 22 doden t.g.v. luchtaanvallen bestaat naar mijn mening (CB) uit 14 medewerkers van Hoogovens én 8 personen die werkzaamheden op het Hoogoventerrein verrichten. Deze laatste 8 slachtoffers, gevallen op 22 september en 27 november 1942, zijn niet vermeld op het Hoogovenmonument aan de Wenckebachstraat.

2 mei 1943. PEN Centrale. Drie slachtoffers met vraagteken dit dient 3 mei te zijn.

3 mei 1943  PEN Centrale. Wilhelm Cöhrs,    Gerrie Schalk,    Jan Schalk.

14 mei 1943  PEN Centrale. Bombardement om 10:45. Er wordt aangegeven dat er 4 dodelijke slachtoffers zijn en 20 gewonden. De namen van 3 slachtoffers gevonden.  

Johannes Anselmus Eggelaar en Roelof de Jong uit Utrecht en Jan Willem van Schaik uit Zuilen.

1944

26 maart 1944.   Het bombardement op de Schnellbootbunker vond plaats van 13:30 tot 14:45 door 390 bommenwerpers die ruim 600 ton bommen afgeworpen hebben. Er waren 7 Nederlandse slachtoffers te betreuren. Bij de Kriegsmarine vielen 12 doden en bij de FLAK (Flugzeug Abwehr Kanone) vielen 7 doden naast een aantal vermisten. Bron: Oorlogsstorm over zee en Havens. IJmuiden 1939-1946 van Ger van der Burg,hoofdstuk 23

Cornelis Pat,   Josef Th. de Haan,   Frederikus Chr. Cottaar,   Klaas Sikkes,   Louis Nieuwenhoff,   Nitie Mardjan,   Cornelis Hof,   Cornelis Joh. van der Wateren.

 

24 augustus 1944.  Het tweede bombardement vond plaats op 24 augustus 1944 van 14:26 tot 14:29 door 22 Lancasters die in totaal 119 ton bommen afgeworpen hebben waaronder de Tallboys. Er vielen minstens 21 Nederlandse slachtoffers en de bezetter had 8 doden te betreuren. Bron: Oorlogsstorm over zee en Havens. IJmuiden 1939-1946 van Ger van der Burg,hoofdstuk 23

Afgaande op de overlijdensakten in de burgerlijkestand van Velsen ben ik (CB) van mening dat er bij het tweede bombardement niet 21 maar minstens 28 Nederlandse slachtoffers te betreuren zijn. Een onbekend aantal zwaargewonde slachtoffers is alsnog overleden. Hieronder de namen tot nu toe.

Cornelis Lambertus Boogaard,       Nin Do Chow,                      Korving Dijkhuizen,                 Jacob van der Duijn Schouten,     Quirinus Duindam,                        Hendrik van Eden,               Joseph Johannes Freijer,         Johannes Heilig,                           Nicolaas van der Hooft,                 Dirk Kooistra,                      Gerardus Johannes Kroon,      Frederik willem Landman,              Cornelis Langbroek,                      Riemert Moleman,               Jens Klostergård Nielsen Kokholm,                                     Gerrit Schaap,                             Josina Schenk,                    Pieter Schipper,                     Gerrit Sint,                              Pieter Johannes Stil,                    Egbert Teunis,                     Leendert Jacob van der Valk,   Jacob Visser,                              Klaas Visser,                               Jan van Vliet,                      Anthonie Vooijs,                      Frits de Vries.

15 december 1944.  Die middag om 15:10 werd Schnellbootbunker 1 nogmaals bestookt met bommen en verwoest. Ook een schip van de Kriegsmarine moest het ontgelden en zonk. Hierbij kwamen Philip Prins en 9 opvarenden om het leven. In de opgave met overleden Duitsers in Noord-Holland van Jan Heij is aangegeven dat er 10 Duitsers zijn omgekomen bij dit bombardement.

Philip Prins

 

 

Hieronder de namen van alle slachtoffers van de bombardementen in alfabetische volgorde.

Personen weergeven (67) »

Razzia's in de IJmond

Gedurende de bezetting zijn er vele grote en kleine razzia's gehouden in de IJmond. De razzia van 16 april 1944 is apart vermeld omdat deze de razzia was met de meeste dodelijke slachtoffers. Dat wil niet zeggen dat de andere razzia's geen dodelijke gevolgen hadden.

Personen weergeven (1) »

Militairen KNIL

Vele Nederlanders zijn vrijwillig gaan dienen bij het KNIL het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.

Personen weergeven (13) »

Beverwijk Joods namenmonument Duinrust

 

 

Joods Namenmonument op Duinrust

7 februari 2020

Van onze verslaggever. Bron Noord-Hollands Dagblad, Dagblad Kennemerland.

De begraafplaats Duinrust in Beverwijk krijgt een Joods Namenmonument. Met hierop de namen van 96 Joodse inwoners van Beverwijk en Wijk aan Zee, die in de Tweede Wereldoorlog het slachtoffer waren van de Jodenvervolging. Het monument wordt op woensdag 25 maart onthuld door rabbijn Shmuel Spiero en burgemeester Martijn Smit.

Het Joods Namenmonument krijgt een plek pal voor de afdeling van Joodse graven op Duinrust. Op een cortenstalen (roestige) basis zijn een paar roestvrijstalen platen aangebracht. De 96, dankzij veel onderzoek achterhaalde, namen zijn hier op geschreven. Er is een extra regel met de vermelding N.N. (Nomen Nescio) voor de onbekende slachtoffers. Er komen twee zitbanken bij. Het geheel is financieel mogelijk gemaakt door de gemeente Beverwijk.

Het gedenkteken is een initiatief van beheerder Mark Haije van begraafplaats Duinrust en de stadshistoricus Jan van der Linden. Samen met Jacky de Vries en Wim Spruit vormen zij de Werkgroep Joods Namenmonument Beverwijk, onderdeel van de Stichting 4 mei Beverwijk.

Van der Linden is de auteur van onder meer het boek ’Matzes met aardbeien’ (1997) over de geschiedenis van de Joodse gemeenschap in Beverwijk. Tevens was hij in de jaren ’90 initiatiefnemer van de gedenkzuil in de Breestraat vlakbij de plek waar hun synagoge stond. In de afgelopen jaren heeft de stadshistoricus veel speurwerk gedaan om de namenlijst van de plaatselijke Joodse slachtoffers zo volledig mogelijk te maken.

Voor de onthulling is de datum 25 maart gekozen omdat de Duitse bezetter op deze dag in 1942 begon met de deportatie van Beverwijkse Joden naar Amsterdam. Rabbijn Spiero en burgemeester Smit zullen een toespraak houden. David van Aalderen verzorgt de muzikale omlijsting. Na de ceremonie presenteert Jacky de Vries een boek (met cd) over de bijeenkomst ’Beverwijk herdenkt de Holocaust’ op 26 maart 2017 in de Grote Kerk.

Zie ook: www.4meibeverwijk.nl

Personen weergeven (97) »

Onderduikers en hun helpers

Helpers zijn zij die een onderduikadres boden of zorgden voor adressen of voor de financiële middelen om onderduik mogelijk te maken. Velen hebben de oorlog gelukkig overleefd.

Een aantal hebben het echter met de dood moeten bekopen. Uit Velsen o.a.  Johannes Pieter Coté, Willem Dinkgreve, Dirk Jan van Rijswijk. Uit Beverwijk o.a. Hendrik Stratmann.

Personen weergeven (20) »

Velsen Straatnamen

Deze oorlogsslachtoffers worden met een straatnaam herinnerd in de gemeente Velsen.

Personen weergeven (1) »

Geallieerde vliegeniers

Voor de in de IJmond of op zee voor de IJmond omgekomen bemanningsleden van geallieerde vliegtuigen is geen apart monument opgericht.

Onderstaand een opsomming van de mij bekende slachtoffers.

 

9 maart 1942 Kagerweg Beverwijk. Wellington mkII W5442 PH-B of 12Sqn RAF Binbrook

Henry Marshall Murdo, Sergeant, Front Gunner: 1060255, geboren circa 1922

Patrick Gibbings Sanders, Sergeant, 2nd pilot, 1380919, geboren

Reuben Acton Scragg, Sergeant, Navigator: RNZAF nz/401413, geboren Napier Nieuw-Zeeland 04-03-1917

 

Begraven te Bergen NH.

Murdo   H.M.    Plm 1922   09-03-1942 1902 Royal Air Force   

Sanders P.G.   -- -- ---- 09-03-1942 1903 Royal Air Force

Scragg R.A.    Plm 1918   09-03-1942 1901 Royal New Zealand Air Force
11 juni 1943 Paaschduin Wijk aan Zee. Lancaster 12/W W4791 of 12Sqn RAF

Pilot F/S H. Shepherd Killed. 1114117.             All the crew members are buried
Nav. Sgt W.E. Cunliffe Killed. 1453475.             in the Beverwijk General
W.T. Sgt L. Stephenson Killed. 620520.            Cemetery.
B.A. Sgt A.A. Gill Killed. 1452106.                    All except F/S W. R. Berry are
Eng. Sgt F.N. Pink Killed. 1284001.                   buried in a collective grave.
M.U.G. F/S K.B. Davidson Killed. 8115668.
R.G. F/S W.R. Berry Killed. A33396.

Berry Weston Robert Plm 1914 12-06-1943 1287 Flight Sergeant,R-AustralianAF

Cunliffe William Edward Plm 1915 12-06-1943 1281 Navigator, Royal Air Force

Davidson Keith Benedict -- -- ---- 12-06-1943 1282 Air Gunner, R-CanadianAF

Gill Alan Arthur Plm 1923   12-06-1943 1283 Air Bomber, Royal Air Force

Pink Frederick Norman Plm 1917 12-06-1943 1284 Flight Engineer, R-Air Force

Shepherd Horace        Plm 1914   12-06-1943 1285 Pilot, Royal Air Force

Stephenson Leslie -- -- ---- 12-06-1943 1286 Wireless Oper/AirGunner,RAF 

 

11 juni 1943 Noordzee Thv IJmuiden 12/Z DVI57        5227N/0400E.

Pilot F/L A.W. Doel Killed. NZ39907. No known grave.
Nav. W/O R. Durham Killed. 937812. No known grave.
W.T. Sgt D.L. Templeman P.O.W. 798684. (Camp 357 No.264)
B.A. F/S. O. K. Whyman Killed. NZ413294. Buried in Amsterdam New Eastern Cemetery.
Eng. Sgt W.F. Biggs Killed. 569401. Buried Bergen General Cemetery.
M.U.G. F/O O.K. Jones Killed. NZ40921.
R.G. Sgt T.R. Pagett Killed. 1140287. No known grave.

 

 

29 juni 1943

Treherne Howard Cedric Plm 1921 29-06-1943 1288 Navigator, Royal CanadianAF

Personen weergeven (0) »