Holocaust slachtoffers

De Holocaust, ook wel Shoah, Shoa of Sjoa (Hebreeuws: שואה Ha-Shoah) genoemd, was de systematische Jodenvervolging door de nazi's en hun bondgenoten voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tijdens de overheersing door nazi-Duitsland werden er zes miljoen Europese Joden vermoord. De moorden vonden grotendeels plaats in concentratie- en vernietigingskampen. Bron: wikipedia.

 

Personen weergeven (260) »

Burgerslachtoffers

Vanaf de afkondiging van de mobilisatie in Nederland op 28 augustus 1939 zijn er door allerlei oorzaken burgerslachtoffers gevallen door bombardementen, represailles, ongelukken, honger, nieuwsgierigheid, etc. etc. 

Personen weergeven (192) »

Dwangarbeider

Onvrijwillig naar Duitsland gezonden. Onvrijwillig houdt ook in, dat je moest gaan om b.v. te voorkomen dat je vader of getrouwde broer naar Duitsland gezonden werd. Niet iedereen was in de gelegenheid om onder te kunnen duiken.

Personen weergeven (103) »

Militairen 1939 - heden.

Alle gevallen militairen van Landmacht, Luchtmacht en Marine sinds de afkondiging van de mobilisatie op 28 augustus 1939 tot nu toe.

 

Personen weergeven (120) »

Oorlogsslachtoffers Nederlandse koopvaardij en visserij

Van 1939 tot het einde van de oorlog in mei 1945 zijn vele vissers en opvarenden van de koopvaardij omgekomen. Ook na WO II tot het heden zijn er nog velen omgekomen door mijnen of projectielen die opgevist werden.

In het boek "Oorlogsstorm over zee en havens IJMUIDEN 1939-1946" heeft Ger van Burg lijsten opgenomen met vaartuigen die verloren zijn gegaan tussen 1939 en 1945. Er zijn geen namen van slachtoffers vermeld. Schepen met registratie IJmuiden, 87 slachtoffers, registratie Katwijk 26 slachtoffers en registratie Scheveningen 38 slachtoffers. Totaal 151 slachtoffers. Dit is met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen volledige lijst. De oorlogsgravenstichting heeft de namen geregistreed van schepen met registratie IJmuiden 36, Katwijk 1 en Scheveningen 29 namen van slachtoffers. Verder onderzoek is noodzakelijk om de gehele groep slachtoffers te kunnen vermelden en zo recht te doen.

Personen weergeven (44) »

1944 12 06 Sinterklaasrazzia Haarlem.

In de namiddag en vroege avond van woensdag 6 december 1944 vertrokken vanaf het station twee treinen naar Amsterdam. In de wagons zaten bijna 1300 mannen uit Haarlem, Bloemendaal en Heemstede. 's Morgens hadden ze de schrik van hun leven gehad. In hun brievenbussen troffen ze een 'Bevel' aan, bestemd voor alle mannen in de leeftijdscategorie 17 t/m 40, om ogenblikkelijk op straat te gaan staan, voorzien van warme kleding en voeding. Ze zouden naar Duitsland afgevoerd worden om daar voor de vijand te gaan werken. Haarlem, Bloemendaal en Heemstede waren in de nacht omsingeld door Duitse troepen. Soldaten en Duitse politiemannen trokken de wijken en straten in, doorzochten de huizen en dreven de mannen bijeen. Na ruim een half jaar keerden ze terug, maar niet allemaal. De Haarlemse dwangarbeiders hadden het slecht getroffen. Ze werden tewerkgesteld in het dorp Rees, vlak over de grens aan de Rijn. Daar heerste een schrikbewind. Volgens Dick Verkijk zijn er minstens 81 mannen omgekomen als gevolg van deze razzia.

Zie voor meer informatie het boek "De Sinterklaasrazzia van 1944" van Dick Verkijk. ISBN 90-5911-279-2.

Bron: http://virtueletochten.noord-hollandsarchief.nl

Mannen werkzaam in de IJmond en elders woonachtig zijn ook opgepakt bij deze razzia.

Bij Van Gelder en Zonen werkte B.W.F.R. Jonker en J.W. Zandberg.

Bij Hoogovens werkte Johannes Tempelman, Poulus Vissink en Jan Wijs.

 

Personen weergeven (9) »

Militairen Politionele acties, Indiëgangers

Nederland verzette zich tegen de Indonesische onafhankelijkheid en stuurde militairen om de rust te herstellen, de 'politionele acties', wat internationaal niet in goed aarde viel. Vanwege internationale druk van vooral de Verenigde Staten, accepteerde Nederland op 27 december 1949 de Indonesische onafhankelijkheid. Alleen de westelijke helft van Nieuw-Guinea bleef nog tot 1962 Nederlands.

Bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlands-Indië

Uit de IJmond vielen er in toaal 30 slachtoffers in Nederlands-Indië.

Aantal slachtoffers per gemeente: Beverwijk 11, Castricum 1, Heemskerk 1, Uitgeest 2, Velsen 15. 

De slachtoffers van Beverwijk treft u aan onder het Indië monument van Beverwijk en

de slachtoffers van Velsen treft u aan onder het Indië-monument van Velsen.

In Castricum betreft het  J.J. Twisk,       Heemskerk  G. Jongejans        Uitgeest  J.J. Molenaar  en  I.J. Moras.

 

Namen in alfabetische volgorde:

Personen weergeven (30) »

Rijksduiters, Duitse burgers in de IJmond.

In Nederland en ook in de IJmond waren veel Duitse burgers (vaak aangeduid als Rijksduitsers) werkzaam bij bedrijven zoals Hoogovens. Door hun specifieke kennis van het Hoogovenproces waren zij gewilde arbeidskrachten die vaak met hun gezin naar de IJmond zijn verhuisd. 

Vaak al ver vóór 1933 vestigden zij zich in ons land om hier een nieuw bestaan op te bouwen. Na het Verdrag van Versailles, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog, verging het Duitsland economisch steeds slechter, daarom zocht men naar banen. In Nederland waren die onder meer te vinden in de mijnbouw en in de industrieën. Sommige Rijksduitsers namen hun familie mee, anderen gingen alleen en trouwden met Nederlandse vrouwen of mannen en stichtten hier hun gezin. Een aantal van hen schaamden zich toen Hitler aan de macht kwam en zochten hier in Nederland aansluiting met het verzet. Bron: De andere kant van de Tweede Wereldoorlog.

Na de oorlog stelde de Nederlandse regering zich tot doel in Nederland wonende Duitsers het land uit te zetten. Deze operatie werde "Operatie Black Tulip" genoemd. Van de 17.000 Rijksduitsers zijn er uiteindelijk 3.691 uit Nederland gedeporteerd.Op 26 juli 1951 werd de staat van oorlog met Duitsland beëindigd en waren Duitsers niet langer vijand van de staat.

Bron: Wikipedia.    Zie ook de documentaire "Black Tulip" uitgezonden in de serie Andere Tijden.

 

Bekende Beverwijkse Rijksduitsers zijn de families Mahlberg en Rettig. Rond 1920 verhuisden deze families uit Dortmund naar Vlaardingen waar hun zoon August Rettig op 22-11-1922 huwde met Paula Mahlberg. In 1923 woonde het jonge echtpaar in Wijk aan Zee. Hun zoon Rolf werd in 1926 in Dortmund geboren, maar hun dochter Margot werd in 1929 weer in Wijk aan Zee en Duin geboren. In de oorlogsjaren woonde August aan de Tulpenlaan nr 14 (nu Creutzberglaan 202) en werkte als Kraandrijver bij Hoogovens. In de oorlog had hij zich aangesloten bij het verzet. Na de oorlog werd hij teruggestuurd naar Duitsland, echter, een van zijn vrienden van het verzet sprong op de motorfiets en wist de colonne bij de Afsluitdijk in te halen. Hij nam August mee terug naar Beverwijk waar hij is blijven wonen. Zijn zoon Rolf Rettig doorliep de MULO aan de Duinwijklaan in de oorlog. Na de oorlog haalde hij zijn brevet als telegrafist. In 1968 kreeg ik les van de heer Rolf Rettig die cursusleider was bij Scheveningen Radio op het 2e Sluiseiland te IJmuiden. Ik heb  Rolf ervaren als een zeer aangenaam en rechtvaardig cursusleider. 

 

Onderstaande Rijksduitsers kwamen om bij bombardementen op de Hoogovens te Velsen/IJmuiden.

Personen weergeven (3) »

1940 05 10 Beschieting bussen met militairen te Sassenheim.

Op 10 mei 1940 werden militairen van IJmuiden en Haarlem richting Vliegveld Valkenburg vervoerd. Bij Sassenheim werden de bussen beschoten. Vele militairen en drie buschauffeurs lieten het leven. Van de firma Stormvogels uit IJmuiden de heren Kees van Es en Johannes Krijger. Van de firma Leo Kors uit Heemstede de heer Marinus Kors.

Personen weergeven (2) »

1940 05 13 Mijnenveger HRMS M2 loopt op mijn in het Noordzeekanaal.

MD 4 13-05-1940 Hr.Ms. M2
De hulpmijnenveger Hr.Ms. M2 was tijdens de meidagen van 1940 ingedeeld bij de divisie mijnenvegers II in IJmuiden. Het schip liep op 13 mei 1940 in het Noordzeekanaal ter hoogte van Velsen op een door een Duits vliegtuig afgeworpen magnetische mijn en zonk onmiddellijk. Van de vijftien opvarenden verloren er zeven het leven.

Bron: Gedenkrol Koninklijke Marine 1939-1962.

Personen weergeven (7) »

Na de capitulatie 5 mei 1945. Ontploffing munitiedepots, mijnen ruimen etc.

Na capitulatie van de Duitsers was Nederland nog vergeven van het oorlogstuig. Velen zijn omgekomen door het spelen met munitie, de ontploffing op 12 juli 1945 van de muntiedepots in Rooswijk en het Slingerduin, het ruimen van mijnen op zee en op land, het lopen op een mijn door schepen, etc. etc.

 

Omgekomen Nederlanders:  

-   Johannes Bernardus Sombroek    02-05-1945 Velsen            9-jarige liep op een mijn op Duin en Kruidberg

-   Nicolaas Johannes Sombroek       02-05-1945 Velsen            12-jarige liep op een mijn op Duin en Kruidberg

-   Johannes Barend Kroder               27-05-1945 Beverwijk       12-jarige tilde een mijn op bij de Bosweg

-   Frans van Gessel                           16-06-1945 Beverwijk       15-jarige speelde op zolder met munitie van de FLAK

-   Djoeke Vonk                                   17-06-1945 Velsen            20-jarige. Auto reed op landmijn. Zie A.H. Christianson.

 

-   Johannes Lips                              07-07-1945 Eemsmonding  De Botter HD 180 liep op een mijn

-   Engelbertus Cornelis Zwaan        07-07-1945 Eemsmonding  De Botter HD 180 liep op een mijn

-   Cornelis Antonius Aardenburg      12-07-1945 Beverwijk         Ontploffing munitiedepot Rooswijk

-   Daniël Arnout                                12-07-1945 Beverwijk         Ontploffing munitiedepot Rooswijk

-   Theodorus Petrus van der Meijs   13-07-1945 Velsen             Ontploffing munitiedepot Slingerduin

 

-   Willem van der Geest                   27-06-1946 Velsen            Ontploffing paalmijn in weiland

-   Willem Chr. Theod. Kregting        27-06-1946 Velsen            Ontploffing paalmijn in weiland

-   Johannes Gerardus Raithel          27-06-1946 Velsen            Ontploffing paalmijn in weiland

-   Cornelis Schriel                            27-06-1946 Velsen            Ontploffing paalmijn in weiland

-   Jacob Storp                                  27-06-1946 Velsen            Ontploffing paalmijn in weiland

-   Adrianus Witvliet                           27-06-1946 Velsen            Ontploffing paalmijn in weiland

-   Jacobus J.A. van Kestern             26-10-1962 Leiden           Oud 20 jaar, overleden door ontploffende granaat op Duinhof.

 

Omgekomen Geallieerden:

-   Rennie Bond                                12-07-1945 Velsen    Ontploffing munitiedepot Slingerduin

-   Arnold Hanson Christianson        17-06-1945 Velsen    Auto reed op landmijn. Zie Djoeke Vonk.

 

Omgekomen Duitse krijgsgevangenen per plaats (Beverwijk, Castricum, Velsen)

-   Heinrich Baum         18-08-1945 Wijk aan Zee     S-mine 35

-   Willi Bergmann        18-08-1945 Wijk aan Zee     S-mine 35

-   Ernst Frohnmeyer    08-06-1945 Beverwijk          Tellermine 35

-   Josef Kladiwa          16-07-1945 Wijk aan Zee      S-mine 35

 

-   Alfred Marotzke       07-07-1945 Castricum          Schü-mine 42

-   Walter Meyer           25-06-1945 Castricum          S-mine 35

-   Georg Zinn              23-06-1945 Castricum          S-mine 35

 

-   Erich Beimborn         13-07-1945 Velsen              Doodgeschoten

-   Edmund Kusz           15-03-1946 IJmuiden          Duikongeval

-   Willy Leschnik          13-08-1945 IJmuiden           S-mine 35

-   Kurt Münzel              13-08-1945 IJmuiden           S-mine 35

-   Hans Nalazek           10-07-1945 IJmuiden           Onbekend

-   Franz Schermoly      15-07-1945 Velsen               Onbekend

 

Namen in Alfabetische volgorde:

Personen weergeven (33) »

1e uitgave oorlogsslachtoffers IJmond.

Een boekje geschreven door journalist Bart Vuijk

Personen weergeven (117) »

Aktion Silbertanne. Slachtoffers.

Als represaille voor het liquideren van Nederlanders die met de Bezetter samen werkten had de bezetter de Aktion Silbertanne (actie zilverspar) bedacht. Voor iedere liquidatie zou men 3 Nederlanders als represaille doodschieten. De actie liep van september 1943 tot en met september 1944. Anton Mussert was tegen deze acties, maar ze gingen door totdat SS Brigadeführer Eberhard Schongard ze verbood. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Aktion_Silbertanne

In de IJmond hebben deze acties uitsluitend plaatsgevonden in Beverwijk en Velsen-Noord. De aanslagen werden gepleegd op de heren Verdoorn en Paauw van het Gewestelijk Arbeidsbureau Beverwijk, Spaan van de Sociale Dienst Beverwijk, Huisarts Dr. Melchior, wethouder van Dok en geneesheer directeur van het RodeKruis Ziekenhuis Dr. L.J. Büller. In Velsen-Noord zijn mislukte aanslagen gepleegd op Ing. van der Lee en de heer Juckers.

De heer L.B. Verdoorn en Dr. L.J. Büller zijn bij deze aanslagen omgekomen.

Bron: boek van Jan van der Linden "Bromsnor tussen de aardbeienvelden" blz 205 t/m 217.

Personen weergeven (2) »

Militairen Mobilisatie in Nederland 28 aug 1939 tot 10 mei 1940

Op 28 augustus 1939 werd in Nederland de mobilisatie afgekondigd. Stellingen ter verdediging worden gebouwd en bemand door militairen in het gehele land. Op 1 september 1939 begint WO II door de invasie van Polen. 

Personen weergeven (3) »

1940 - 1945 Bombardementen op Velsen, havens en Hoogovens

Velsen, de havens en Hoogovens waren sinds het begin van de oorlog regelmatig doelwit van bombardementen door de geallieerden. Op www.bunkerinfo.nl treft u een lijst aan van de bombardementen op Velsen/IJmuiden en de gevolgen daarvan. Deze lijst is ook te vinden in het boek "Een gemeente in oorlogstijd Velsen 1940-1945 ". Onderaan deze lijst in het boek wordt extra vermeld dat het aantal slachtoffers waarschijnlijk hoger ligt dan het aantal van 31 wat in deze lijst genoemd wordt. Dat is juist, het aantal dodelijke slachtoffers van bombardementen op Velsen ligt aanzienlijk hoger.

Minstens 68 Nederlanders en 2 Rijksduitsers kwamen om. De geallieerden leden ook verliezen bij deze bombardementen. Het exacte aantal slachtoffers is mij (CB) nog niet bekend. De bezetter, Kriegsmarine, FLAK bemanning etc. had minstens 50 slachtoffers te betreuren bij deze bombardementen.

 

Hieronder de lijst met Nederlandse slachtoffers die we een naam hebben kunnen geven.

1941

7 april 1941. De heer Willem Cornelis Kroesbeek overleed op 09-04-1941 als gevolg van dit bombardement op Hoogovens.

21 augustus 1941. De heer Andries Bloem gepensioneerd zeeloods.

24 augustus 1941. Cornelis Suwerink en zijn vrouw Henriëtte Suwerink-de Boer overleden door een bominslag op hun huis aan de Koningin Wilhelminakade 83.

1942

2 september 1942. Om 11:59 uur twee slachtoffers en om 15:03 uur vier slachtoffers op het Hoogoventerrein. Geen aanwijzingen kunnen vinden in de overlijdensregisters van de gemeenten Velsen en Beverwijk. Op de lijst met slachtoffers die Hoogovens op 15 januari 1943 opgesteld heeft zijn geen slachtoffers op 2 september 1942 vermeld.

6 september 1942. Jan Hofmann 1e man Martin Staalfabriek bombardement op Hoogovens IJmuiden.

12 september 1942. Twee slachtoffers op het Hoogoventerrein. Geen aanwijzingen kunnen vinden in de overlijdensregisters van de gemeenten Velsen en Beverwijk. Op de lijst met slachtoffers die Hoogovens op 15 januari 1943 opgesteld heeft zijn geen slachtoffers op 12 september 1942 vermeld.

22 september 1942. Bij dit bombardement op het terrein van de Hoogovens kwamen 4 medewerkers van Hoogovens om, te weten: J.L. Adrichem en F.J. van der Meij uit Beverwijk en P.A. Fleer en W.A. Oldenburg uit Velsen. Zij staan vermeld op het Hoogovenmonument aan de Wenckebachstraat.

De overige 3 slachtoffers zijn niet op het Hoogovenmonument vermeld. Zij waren in dienst bij de buitenfirma NV Gewapend Betonbouw "De Kondor" uit Amsterdam. Het zijn: Adrianus Petrus van Hoof en Geert Kampen beide uit Velsen en Cornelis Johannes Tromp uit Castricum.

27 november 1942. Bij dit bombardement op het Hoogoventerrein vielen er vijf slachtoffers. Zij zijn niet vermeld op het Hoogovenmonument aan de Wenckebachstraat. Bij buitenfirma "Gebr. Bilder", metselaars uit IJmuiden was in dienst  Hendrikus Arnoldus Linders. Bij buitenfirma NV Gewapend Betonbouw "De Kondor" uit Amsterdam was in dienst Wilhelmus Johannes Hansen en Willem Geijs. Kapper Erich Wilhelm Steinhäuser uit Alkmaar en Rijstpeller Fritz Paul Ernst Steffens uit Zaandam werden als Rijksduitser verplicht om dienst te nemen bij de LBD, de Luchtbeschermingsdienst. (Zie ook: archief Tata Steel TaCoHo2162).

1943

9 januari 1943. Negen slachtoffers vielen op het Hoogoventerrein en zijn vermeld op het monument aan de Wenckebachstraat. Dit zijn: Gerardus.H. Boer,    Theodor Gebauer,    Jan Hilberts,   Jan Huider,    Petrus de Graaf,    Franz H. Palmen,    Theodorus G.P. Stam,    Johannes A. Verschuren,    Tjalling de Wit,  Daarnaast valt waarschijnlijk nog 1 burgerslachtoffer te betreuren,   J.J. Krab.

In het boek Hoogovens IJmuiden 1918 - 1968 van Joh. de Vries is op blz 507 vermeld dat er ongeveer 1.000 maal luchtalarm is gegeven gedurende de oorlog. In noot nr. 3. onderaan deze blz staat: 3. "Hoogovens tijdens de oorlog", in: Samen(1955), blz. 76 e.v. Brief Hoogovens aan Bevollmächtigte, 17.6.1943, in doss.149, meldt tot dan 22 doden. Vgl. details in doss. Luchtaanvallen tweede wereldoorlog.

Dit totaal van 22 doden t.g.v. luchtaanvallen bestaat naar mijn mening (CB) uit 14 medewerkers van Hoogovens én 8 personen die werkzaamheden op het Hoogoventerrein verrichten. Deze laatste 8 slachtoffers, gevallen op 22 september en 27 november 1942, zijn niet vermeld op het Hoogovenmonument aan de Wenckebachstraat.

2 mei 1943. PEN Centrale. Drie slachtoffers met vraagteken dit dient 3 mei te zijn.

3 mei 1943  PEN Centrale. Wilhelm Cöhrs,    Gerrie Schalk,    Jan Schalk.

14 mei 1943  PEN Centrale. Bombardement om 10:45. Er wordt aangegeven dat er 4 dodelijke slachtoffers zijn en 20 gewonden. De namen van 3 directe slachtoffers zijn:  

Johannes Anselmus Eggelaar en Roelof de Jong uit Utrecht en Jan Willem van Schaik uit Zuilen.

De PEN Centrale en Hoogovens werden op 14, 16 en 17 mei gebombardeerd Johan Wilhelmus van Gaalen overleed nadat hij in Zeist opgenomen was voor behandeling aan de die dagen opgelopen bom-psychose.

1944

26 maart 1944.   Het bombardement op de Schnellbootbunker vond plaats van 13:30 tot 14:45 door 390 bommenwerpers die ruim 600 ton bommen afgeworpen hebben. Er waren 8 Nederlandse slachtoffers te betreuren. Bij de Kriegsmarine vielen 12 doden en bij de FLAK (Flugzeug Abwehr Kanone) vielen 7 doden naast een aantal vermisten. Bron: Oorlogsstorm over zee en Havens. IJmuiden 1939-1946 van Ger van der Burg,hoofdstuk 23

Cornelis Pat,   Josef Th. de Haan,   Frederikus Chr. Cottaar,   Klaas Sikkes,   Louis Nieuwenhoff,   Nitie Mardjan,   Cornelis Hof,   Cornelis Joh. van der Wateren.

 

24 augustus 1944.  Het tweede bombardement vond plaats op 24 augustus 1944 van 14:26 tot 14:29 door 22 Lancasters die in totaal 119 ton bommen afgeworpen hebben waaronder de Tallboys. Er vielen minstens 21 Nederlandse slachtoffers en de bezetter had 8 doden te betreuren. Bron: Oorlogsstorm over zee en Havens. IJmuiden 1939-1946 van Ger van der Burg,hoofdstuk 23

Afgaande op de overlijdensakten in de burgerlijkestand van Velsen ben ik (CB) van mening dat er bij het tweede bombardement niet 21 maar minstens 29 Nederlandse slachtoffers te betreuren zijn. Een onbekend aantal zwaargewonde slachtoffers is alsnog overleden. Hieronder de namen tot nu toe.

Bij het tweede bombardement op de Schnellbootbunkers zijn er minstens 29 Nederlandse slachtoffers te betreuren.

Hieronder de namen tot nu toe:

Cornelis Lambertus Boogaard,       Nin Do Chow,                      Korving Dijkhuizen,                 Jacob van der Duijn Schouten,
Quirinus Duindam,                          Hendrik van Eden,               Joseph Johannes Freijer,         Johannes Heilig,                           Nicolaas van der Hooft,                   Dirk Kooistra,                      Johannes Kooiman,                 Gerardus Johannes Kroon,      Frederik willem Landman,              Cornelis Langbroek,             Riemert Moleman,                  Jens Klostergård Nielsen Kokholm, Gerrit Schaap,                                Josina Schenk,                     Pieter Schipper,                      Gerrit Sint,                             
Pieter Johannes Stil,                       Egbert Teunis,                     Leendert Jacob van der Valk,   Jacob Visser,
Klaas Visser,                                  Jan van Vliet,                        Anthonie Vooijs,                       Frits de Vries,
Dirk Woord.

 

15 december 1944.  Die middag om 15:10 werd Schnellbootbunker 1 nogmaals bestookt met bommen en verwoest. Ook een schip van de Kriegsmarine moest het ontgelden en zonk. Hierbij kwamen Philip Prins en 9 opvarenden om het leven. In de opgave met overleden Duitsers in Noord-Holland van Jan Heij is aangegeven dat er 10 Duitsers zijn omgekomen bij dit bombardement.

Philip Prins

 

 

Hieronder de namen van alle slachtoffers van de bombardementen in alfabetische volgorde.

Personen weergeven (72) »

Razzia's in de IJmond

Gedurende de bezetting zijn er vele grote en kleine razzia's gehouden in de IJmond. De razzia van 16 april 1944 is apart vermeld omdat deze de razzia was met de meeste dodelijke slachtoffers. Dat wil niet zeggen dat de andere razzia's geen dodelijke gevolgen hadden.

Personen weergeven (1) »

Militairen KNIL

Vele Nederlanders zijn vrijwillig gaan dienen bij het KNIL het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.

Personen weergeven (17) »

Onderduikers en hun helpers

Helpers zijn zij die een onderduikadres boden of zorgden voor adressen of voor de financiële middelen om onderduik mogelijk te maken. Velen hebben de oorlog gelukkig overleefd.

Een aantal hebben het echter met de dood moeten bekopen. Uit Velsen o.a.  Johannes Pieter Coté, Willem Dinkgreve, Dirk Jan van Rijswijk. Uit Beverwijk o.a. Hendrik Stratmann.

Personen weergeven (24) »